IDAG ÄR DET HÖRSELSKADADES DAG

Det finns väldigt många fler som får ut betydligt mer av videor som har undertext - oavsett om man definierar sig som hörselskadad eller inte. Här får jag hjälp av min sambo Vega, att förmedla budskapet på teckenspråk - som är ett av de språk hon använder i sitt arbete.

FELAKTIGT UTBETALDA EU-MEDEL, PÅ FEL OMRÅDEN – HÖG TID ATT OMPRIORITERA

Under 2018 minskade felutbetalningarna av EU-medel, enligt Europeiska revisionsrättens årsrapport. Det är naturligtvis glädjande – men inte tillräckligt. Som kristdemokrat är det särskilt oroväckande att felutbetalningarna blir allt fler på områden som borde ha minskade budgetanslag, såsom sammanhållnings-och regionalpolitiken Förra året betalades hela fem procent, motsvarande 30 miljarder kronor, av denna politiks totala budgetanslag felaktigt …

EU PÅVERKAR VÄSTRA GÖTALAND

När EU fungerar som bäst, märker vi inte av det. Det är när saker strular som näringslivet går trögare, vilket påverkar välfärden. Därför måste EU fokusera på sin kärnverksamhet. Här kommer lite tankar från veckan som gått.

RÄDSLA OCH INTOLERANS FÅR INTE SEGRA ÖVER FÖRNUFTET

Extremismen är en avart som ska bekämpas. Men att tacka nej till goda gärningar utförda av solidaritet av människor som motiveras av personlig tro vore dumt. Istället måste vi ta tillvara på alla goda krafter för att bygga gemenskap och tillit i ett samhälle som riskerar att dras isär av polarisering och misstänksamhet. Läs Elisabet …

KRÄNKNINGAR AV MÄNNISKOR I SVERIGE OCH NORDMAKEDONIEN

Igår hade jag besök av den svenska Independent Living-rörelsen, som var i Bryssel i samband med manifestationen Freedom Drive. Jag arrangerade ett seminarium där många uttryckte sin stora oro inför framtiden. Det huvudsakliga skälet till den oron är regeringens och de liberala stödpartiernas nedmontering av LSS. I budgetpropositionen saknas det mer än en miljard bara …

IDAG ÄR EN DAG SOM INTE ÄR VÄRD ATT FIRA

Idag är det 70 år sedan Folkrepubliken Kina grundades. Men det är inte en landets eller en folkets fest - det är Kommunistpartiets fest. I en grandios militärparad visade tusentals soldater idag upp sina nya vapen - en spegelbild av den snabba upprustning och modernisering som Folkets befrielsearmé nu genomgår. Samtidigt skanderar kommunistpartiets Xi Jinping …

HÖG TID ATT ÖKA KRAVEN PÅ NORDMAKEDONIEN

Idag meddelades det att EU inom kort kommer inleda medlemskapsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien. Det är i grunden positivt, såväl för dessa båda kandidatländer som för unionen. Dock får ett fortsatt närmande inte ske på bekostnad av att vissa medborgares fri-och rättigheter åsidosätts, eller rent av helt ignoreras. På torsdag kommer jag att resa till …