Stort mediepådrag efter mitt tal i Europaparlamentet häromdagen

Europaparlamentet sammanträdde för att debattera tvångsdeporteringen av barn från Ukraina. Sedan början av kriget har mer än 16,000 ukrainska barn blivit tvångsdeporterade till Ryssland. Målet är att ”russifiera” barnen och att sedan adoptera bort dem till ryska familjer. Tvångsrussifieringen är en del av Putins plan om att helt radera den ukrainska identiteten och den ukrainska nationen. En av vår historias mörkare sidor upprepar sig och sker just nu framför våra ögon: tvångsförflyttningen av människor tar oss tillbaka till Stalins tider och till Sovjetunionen.

Jag hade två budskap i talarstolen. För det första måste EU måste stå enat och göra allt vi kan för att ta hem dessa barn: hem till Ukraina – hem till Europa. För det andra måste vi göra klart att Putins tvångsdeporteringar och tvångsrussifiering utgör ett fullskaligt krigsbrott. Att den Internationella brottmålsdomstolen utfärdat en arresteringsorder för Vladimir Putins är ett steg i rätt riktning.

Vi måste göra allt vi kan för att stoppa dessa brott! Förövarna måste hållas ansvariga!

Putin måste straffas!