Besök av Ashton Kutcher

Igår hade jag Ashton Kutcher på besök i Europaparlamentet. Ashton Kutcher är för de flesta känd som skådespelare, men han jobbar också med barns rättigheter och säkerhet. Ashton har startat en organisation som jobbar med teknik för att skydda barn mot sexuella övergrepp online, Thorn. Som ordförande för Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter är …

ÄNTLIGEN: IDAG KLUBBADES MIN UTBILDNINGSSTRATEGI AV PARLAMENTET

https://www.facebook.com/DavidLegaKD/videos/704443541003966 Det känns väldigt stort att parlamentet idag antagit den utbildningsstrategi som jag jobbat med i över ett halvår. Jag har tagit fram en ny EU-strategi som syftar till att främja barns tillgång till utbildning globalt och mildra effekterna av coronapandemin. Jag är stolt och tacksam för den slutprodukt som parlamentet nu ställer sig bakom. …

MIN RAPPORT OM BARNS UTBILDNING

Igår presenterade jag det betänkande om en EU-strategi för att främja utbildning för barn i världen och mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin som jag är ansvarig för. Mitt förslag till betänkande fick beröm av mina kollegor i de andra politiska grupperna. Det bådar gott inför kommande förhandlingar! Pandemin har påverkat alla våra liv på olika sätt, …

NYTT UPPDRAG: ANSVARIG FÖR EU-STRATEGIN OM BARNS TILLGÅNG TILL UTBILDNING GLOBALT

Barns rättigheter är en av de frågor som ligger mig absolut närmast hjärtat. Jag har nu lett arbetet i parlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter i drygt två år och nyligen har jag fått ett nytt uppdrag på samma tema. Jag har fått den stora förmånen att bli utsedd till parlamentets rapportör (huvudförhandlare) för framtagandet …

VÄNSTERPARTIET SKYDDAR FÖRÖVARENS INTEGRITET FRAMFÖR BARNEN

Igår röstade Europaparlamentet äntligen om att göra det möjligt för företag som Facebook att upptäcka och ta bort innehåll gällande sexuella övergrepp mot barn på nätet. Genom Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, där jag är ordförande, har jag under lång tid arbetat för att stärka skyddet av barn på nätet. Övergrepp mot barn i …

STOR FRAMGÅNG FÖR ATT SKYDDA BARN PÅ NÄTET

Igår kom äntligen Europaparlamentet tillsammans med EU-kommissionen och rådet överens om en tillfällig lagstiftning som tillåter företag såsom Facebook att upptäcka och ta bort innehåll gällande sexuella övergrepp mot barn på nätet. I Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, där jag är ordförande, har jag under lång tid arbetat för att stärka skyddet för barn …

ETT VEDERVÄRDIGT INGREPP

Idag infaller internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Varje år riskerar över tre miljoner flickor att utsättas för könsstympning. Över 200 miljoner flickor och kvinnor runtom i världen har redan utsatts. Ingreppet utförs ofta med smutsiga verktyg, utan bedövning. Det grundar sig i traditioner som vill begränsa kvinnors sexualitet. Komplikationerna är många, såsom infektioner, sjukdomar och …