Idag är det Världsdagen mot barnmisshandel.

Varje gång ett barn utsätts för våld har vi som samhälle misslyckats. Varje gång ett barn blir hotad med våld, fruktar våld eller ser våld har vi misslyckats. Ingenting är viktigare än att skydda våra barn.

Sverige var först i världen att förbjuda aga år 1979. Kristdemokraterna tog initiativ till att göra FN:s Barnkonvention till svensk lag för att ytterligare stärka barns rättigheter. Den 1 januari 2020 trädde lagen i kraft. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Barnkonventionen garanterar att barn överallt har rätt till ett liv fritt från rädsla, förtryck och alla former av våld.

Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stödja familjerna att ta hand om sina barn. Jag är stolt över att regeringen prioriterat att stärka barn och ungas skydd mot våld under uppväxten. Regeringen har också vidtagit åtgärder för att stärka barns röster i utredningar hos Socialtjänsten vad gäller våld och övergrepp i hemmet.

Dessvärre kommer dessa goda förslag givetvis inte eliminera allt våld mot barn. Därför fortsätter arbetet för oss alla – i Europaparlamentet, regering och riksdag men också som föräldrar, lärare, tränare och medmänniskor – för att skydda alla barn.

Kan vara en bild av 1 person och text