S klimatpolitik bereder vägen för mindre ambitiösa aktörer inom industrin (slutreplik)

Om europeisk industri slås ut, kommer marknaden tas över av aktörer som har långt lägre klimatmål än Europa. Därför måste också klimatpolitiken värna europeisk konkurrenskraft. Att Jytte Guteland (S) vill stryka den föreslagna utvärderingen av olika klimatmåls effekter för ekonomin är därför i grunden destruktivt – inte bara för tillväxten – utan också för klimatet. …

SOCIALDEMOKRATERNAS ÖVERBUDSPOLITIK SKADAR KLIMATET

Igår skrev Sara Skyttedal och jag tillsammans i Aftonbladet om hur Socialdemokraterna i Europaparlamentet bedriver en grön godhetsposering som går ut över möjligheten att ena Europa bakom en klimatpolitik som är hållbar både för konkurrenskraften och för klimatet. 🔹 Ute i Europa ifrågasätter allt fler om EU:s klimatambitioner är realistiska givet den ekonomiska krisen som …

EU måste tina upp sitt intresse för Arktis

Ingenstans är klimatförändringarna så påtagliga som i Arktis. Ingenstans får de heller såpass stora, säkerhetspolitiska konsekvenser som i Arktis. När packisen nu smälter krävs politiska krafttag - inte minst från EU:s sida. Därför är det oacceptabelt att Arktis inte ens nämns i kommissionens arbetsprogram för 2020. EU behöver en ny Arktis-strategi, för att kunna utgöra …