SOCIALDEMOKRATERNAS ÖVERBUDSPOLITIK SKADAR KLIMATET

Igår skrev Sara Skyttedal och jag tillsammans i Aftonbladet om hur Socialdemokraterna i Europaparlamentet bedriver en grön godhetsposering som går ut över möjligheten att ena Europa bakom en klimatpolitik som är hållbar både för konkurrenskraften och för klimatet.

🔹 Ute i Europa ifrågasätter allt fler om EU:s klimatambitioner är realistiska givet den ekonomiska krisen som covid-19 skapat. Europaparlamentet behöver nu visa att klimatomställningen är möjlig, krisen till trots. Men då krävs också en konstruktiv hållning, baserat på vad som är realistiskt att uppnå och på vad som är möjligt att nå enighet kring.

🔹 Den svenska socialdemokraten Jytte Guteland har utsetts till att företräda Europaparlamentet i de kommande förhandlingarna om vilket mål för utsläppsminskningen EU ska ha till 2030. Istället för att säkra stöd för det mycket ambitiösa målet som EU-kommissionen lagt fram, om en 55-procentig minskning, vill Guteland plötsligt driva igenom en minskning om 65 procent – ett krav så långtgående att det uppenbart riskerar skrämma bort de länder och politiker vi nu behöver vinna över.

🔹 Uttrycket ”den som gapar efter för mycket mister ofta hela stycket”, ligger nära till hands. Vi har nu en situation där det stöd som mödosamt byggts upp för klimatarbetet i EU riskerar gå om intet, inte bara som en följd av den ekonomiska press som hela Europa nu befinner sig i, utan också som en följd av en överbudspolitik i Europaparlamentet.

Läs artikeln av Sara och mig här:

https://www.aftonbladet.se/a/50KoGW