Idag skriver jag om hur EU bidragit till att underblåsa hat, våld och terrorism i Mellanöstern.

Fördömandet av Hamas fruktansvärda attacker mot Israel har varit kompakt. Alla svenska partier, från vänster till höger, har fördömt Hamas. Det är bra. Men som politiker handlar det inte bara om ord och fördömanden. Vi har ett ansvar att vidta åtgärder, och att se över rådande politik. Som politiker behöver man vara självkritisk. Jag har …

Aktivera EU:s utrikespolitiska potential

Idag skriver jag och utrikesutskottets ordförande David McAllister (CDU) om hur EU:s utrikespolitik behöver reformeras och effektiviseras. EU:s utrikespolitik har outnyttjad potential. Idag är både intresset och oron för omvärlden större än på mycket länge. Det är bra, men vi behöver mer än oro - vi behöver en konstruktiv diskussion om EU:s framtida utrikespolitik. Frågan …

Upp till kandidatländerna när de blir EU- medlemmar

Jag skriver idag i Borås Tidning om EU:s framtida utvidgning: Vilka länder ska godkännas bli EU-medlemmar? När? Hur? Och hur kommer det att påverka Unionen, så som vi känner den? Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina ledde till att både Ukraina, Moldavien och Georgien ansökte om medlemskap i EU. Sedan tidigare, står länder på Västra Balkan …

Jag röstade NEJ till en större EU-budget

Kristdemokraterna röstade idag ”nej”, några partier la ned sina röster och Miljöpartiet röstade ”ja” till Europaparlamentets budgetförslag som innebär: Större EU-budget! Ja, till ytterligare 10 miljarder euro, utöver den budgetökning som Kommissionen redan planerar. Avskaffa Sveriges budgetrabatt! Ja, till att slopa den rabatt på medlemsavgiften som Sverige och ett par andra länder som är nettobetalare …

Nytt uppdrag – Förhandlare för EU:s framtida utvidgning

Nu är det klart att jag utsetts till förhandlare för EU:s nya politik om utvidgning, ramverket för kandidatländer och nya EU-medlemmar. Jag ser verkligen fram emot detta uppdrag. EU:s framtida utvidgning är en otroligt viktig fråga, inte minst sedan Ukraina fått kandidatlandsstatus förra året. Inte bara Ukraina och dess grannland Moldavien, men även länderna på …

DEBATT OM ANTISEMITISM MED EU-KOMMISSIONEN

Få saker engagerar mig så mycket som frågan om hur vi bekämpar hatet. Judehat och allt annat hat måste pressas undan, och den kampen måste vi alla delta i. Många fina ord och mål presenteras av EU-kommissionen, men tyvärr undergrävs dessa intentioner när kommissionen samtidigt finansierar antisemitiska skolböcker. Folk tror inte att det är sant …

EU fortsätter att finansiera antisemitism och hat

Det här är inte klokt. EU är sen länge världens största givare av bistånd till den palestinska myndigheten. Målet är att förbättra de ekonomiska, sociala och humanitära förhållandena för hela det palestinska folket. Biståndet används bland annat till utbildning. Men tyvärr uppdagas gång på gång exempel på antisemitism i de palestinska skolböckerna och andra läromedel. …

DEBATT: Miljöpartiets orimliga EU-skatter bryter svensk linje

MP agerar helt gränslöst rörande EU:s budget! Miljöpartiet älskar skatter, även EU-skatter. I förra veckan röstade de ja till en lång lista med nya EU-skatter. Samtidigt sa en av partiets representanter själv att förslagen inte har någon chans att bli verklighet inom en överskådlig framtid (det är jag givetvis glad för). För Miljöpartiet handlade det …