DET MÅSTE BLI SLUT PÅ SEXUELLT VÅLD MOT BARN I VÄPNADE KONFLIKTER

Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig, en situation där barn är särskilt utsatta. Detta fasansfulla faktum är extra viktigt att uppmärksamma idag på den internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt. Idag bor 426 miljoner barn i konfliktområden, varav 72 miljoner år 2019 bodde inom fem mil från konflikter där väpnade …

MILJÖFÖRSTÖRING FÅR INTE LIKSTÄLLAS MED FOLKMORD

Det finns massor av bra saker vi kan och bör göra för att begränsa klimatförändringarna. Jag ska inte rabbla upp alla Kristdemokraternas förslag här och nu, men kan nämna att två konkreta sådana är att öka omfattningen av EU:s system för utsläppshandel (ETS) och att öka investeringarna i framtidens miljöteknik. Men ”Greta Thunberg-eran” har tyvärr …

Flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg måste få ett slut!

Flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg måste få ett slut. En stad för Europaparlamentet räcker mer än väl. Då sparar vi skattebetalarna 1,1 miljarder per år och ser till att inte smutsa ner miljön i onödan med 19000 ton CO2 årligen. #eupol#svpolSVT Nyheter Se klippet här: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/orimlig-flyttcirkus https://www.svt.se/nyheter/utrikes/orimlig-flyttcirkus

SVERIGE HÖR HEMMA I EPPO

Barcelona, Berlin, Bryssel, Köpenhamn, Paris, Nice, Stockholm. Listan kan göras lång över terrordåd med dödlig utgång som skakat Europa under de senaste åren. Den internationella terrorismen är ett otyg som inget enskilt land kan skydda sig mot på egen hand. Idag, den 1 juni 2021, inleder Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) sitt arbete mot organiserad brottslighet och …

TAIWAN MÅSTE FÅ DELTA I WHO:s VÄRLDSHÄLSOFÖRSAMLING – FÖR DEMOKRATINS OCH DEN GLOBALA HÄLSANS SKULL

Världshälsoförsamlingen har sammanträtt den senaste veckan. Världshälsoorganisationen (WHO) utgör ett viktigt forum för den globala hälsan, och är mer på tapeten än någonsin tidigare, med anledning av pandemin. Idag kom glada uttalanden om att man beslutat sig för att hålla ett extra världshälsoförsamlingsmöte i november för att diskutera framtida pandemier. WHO ska komma upp med …

RYSSLAND MÅSTE SLÄPPA NAVALNYJ – OCH EU MÅSTE GÖRA MER

Igår antog Europaparlamentet en resolution som fördömer både hur den ryska regimen förtrycker sina medborgare och hotar såväl grann- som EU-länder. En av många som fallit offer för Putins ondska är oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Han har granskat och kritiserat den korrupta ryska regimen, och för det straffats han skoningslöst. Efter att ha överlevt ett mordförsök …

”NEJ” TILL ANSVARSFRIHET FÖR EU:S GRÄNSPOLISMYNDIGHET

Igår röstade Europaparlamentet om ansvarsfrihet för EU:s samtliga institutioner, myndigheter och gemensamma företag. Därmed avslutades den granskningsprocess som pågått under ett års tid, en process som leds av Europeiska revisionsrätten under översyn av Europaparlamentets budgetkontrollutskott, där jag är ersättare. Den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex, ansvarar för bevakningen av EU:s yttre gräns. Myndigheten har ett …

ÖKA STÖDET TILL CIVILSAMHÄLLETS DEMOKRATIHJÄLTAR

Inget starkt samhälle utan ett starkt civilsamhälle. För mig som kristdemokrat är samhället så mycket mer än det offentliga - så mycket mer än staten och våra regioner och kommuner. I arbetet för demokrati spelar civilsamhällets ideella organisationer och politiska partier en nyckelroll. Genom sin blotta existens förkroppsligar de själva demokratin. I många länder runtom …