FÖRSLAGET OM MILJÖMORD HOTAR URHOLKA MÄNNISKOVÄRDET I INTERNATIONELL RÄTT

Idag är det världsdagen för internationell rättvisa. På denna dag år 1998 antogs Romstadgan som ligger till grund för den Internationella brottmålsdomstolens (ICC) arbete med att lagföra de allra grövsta brotten: aggressionsbrott, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord. Dagen markerar början av slutet av internationell straffrihet för brott mot de mänskliga rättigheterna. Trots att ICC:s …

NATOS GENERALSEKRETERARE BESÖKER UTRIKESUTSKOTTET

Igår besökte Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg oss i utrikesutskottet. Jag tog tillfället i akt att först och främst tacka Jens för hans arbete för att Sverige och Finland ska kunna bli Natomedlemmar. Jens har spelat en avgörande roll i den process som slutligen ledde till att Sverige äntligen bjöds in till Nato. Jens var tydlig …

GE SACHAROVPRISET 2022 TILL ZELENSKYJ

Skriver idag i Borås Tidning om varför Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj förtjänar Europaparlamentets Sacharovpris 2022. Priset ska ges till en individ eller organisation som gjort särskilda insatser för att försvara de mänskliga fri- och rättigheterna, och/eller stått upp för folkrätten och demokratin. Mer konkret är priset ’en utmärkelse för en anmärkningsvärd prestation’ i något av …

KRITISKA DAGAR FÖR AHMADREZA DJALALI

Den svenske medborgaren och forskaren Ahmadreza Djalali sitter oskyldigt fängslad i Iran. Han har blivit dömd till döden, för påstått spionage för Israels räkning. År efter år har han suttit inlåst i väntan på att dödsdomen ska verkställas. Utsatt för mental och fysisk tortyr. Nyligen kom beskedet att dödsstraffet kommer att verkställas inom kort. Läget …

EU:S GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR ÄR INTE VALBARA

Idag har jag röstat i LIBE-utskottet i Europaparlamentet. Omröstningen handlar om ett betänkande rörande rättsstatsutvecklingen i Ungern. I betänkandet ber Europaparlamentet att medlemsländerna fullföljer det så kallade artikel 7-förfarandet som startades mot Ungern redan förra mandatperioden. En stark signal om vikten av EU:s grundläggande värden. Ett artikel 7-förfarande är ett verktyg inom EU som kan …

NY POLITIK OM HONGKONG

Utvecklingen i Hongkong är allvarlig, och riskerar tyvärr att hamna i skymundan när den utrikespolitiska debatten helt fokuserar på Ryssland och Ukraina. Därför påminner jag och min partigrupp (EPP) ständigt om behovet att bevaka och reagera på det som händer i Hongkong, och att uppmärksamma den kinesiska kommunistregimens brott där. I veckan har vi tagit …