Uttalande i Sveriges Radio om Coronaviruset och situationen i parlamentet

Den omfattande spridningen av Coronaviruset påverkar oss alla. Min jobbvecka fick i sista stund en abrupt vändning. Istället för tre dagar fyllda med debatter och omröstningar blev veckans session kraftigt förkortad till endast en dag – utan några omröstningar. Det är minst sagt anmärkningsvärt att Europaparlamentet kallar drygt 700 parlamentariker till möte i Bryssel utan …

EU måste tina upp sitt intresse för Arktis

Ingenstans är klimatförändringarna så påtagliga som i Arktis. Ingenstans får de heller såpass stora, säkerhetspolitiska konsekvenser som i Arktis. När packisen nu smälter krävs politiska krafttag - inte minst från EU:s sida. Därför är det oacceptabelt att Arktis inte ens nämns i kommissionens arbetsprogram för 2020. EU behöver en ny Arktis-strategi, för att kunna utgöra …

RÖR INTE MIN MOBILLADDARE!

Utan minsta tvivel röstade jag idag mot en resolution där Europaparlamentet uppmuntrar till EU-lagstiftning som skulle tvinga företag att tillverka likadana mobilladdare och radioutrustning. Tyvärr är jag inte det minsta förvånad över att socialdemokrater, miljöpartister, centerpartister och så kallade ”liberaler” röstade för förslaget, som dessvärre klubbades igenom. Som kristdemokrat har den fria företagsamheten för mig …

EU:S UTVECKLINGSFONDER MÅSTE RESPEKTERA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Det är oerhört viktigt att vi hela tiden kontrollerar hur våra skattemedel används inom EU. Därför är jag väldigt glad över att sitta i utskottet för budgetkontroll. Jag har, som skuggrapportör, ett extra ansvar för hur våra utvecklingsfonder användes år 2018. Dessa fonder är ett av EU:s absolut viktigaste instrument för att bekämpa fattigdom i …

SEGER FÖR JOHNSON – FÖRLUST FÖR EU OCH BRITTERNA

Nu är det klart att Boris Johnson och hans Tories får egen majoritet i det brittiska valet. Resultatet är, som han själv säger, ”en jordbävning”. Det ger mig blandade känslor. Storbritannien tar nu ett stort kliv mot att lämna EU. Det är tråkigt att det brittiska folket inte vill tillhöra unionen, att de inte ser …

Ordförande för utrikesutskottets arbetsgrupp för finansiella instrument

Nu kan jag äntligen berätta att jag kommer att leda Europaparlamentets granskning av pengar spenderade på EU-projekt utanför EU:s gränser. Att bli ny  är ett spännande uppdrag och jag är jättestolt över förtroendet jag fått. Det är även viktigt eftersom EU under förra mandatperioden avsatte närmare 340 miljarder (!) svenska kronor till denna typ av …

Slutreplik: Absurda anklagelser från MP och V

Det gör mig förbannad att det verkar vara viktigare för somliga att distansera sig från högern än att ta ansvar för politikens verkliga effekter. När jag röstade ’nej’ till Europarparlamentets resolution om sök-och räddningsinsatser på Medelhavet var det inte för att jag tvekar när det kommer till att rädda människor i nöd. Jag gjorde det …

SLUTA SÄLJ UT SVENSK VÄLFÄRD TILL EU, STEFAN LÖFVEN!

Idag är det 25 år sedan det svenska folket röstade för vårt EU-medlemskap. Detta med förhoppning om en union som genom nedrivna handelshinder skulle generera välstånd och säkerhet. Ett kvarts sekel senare kan vi konstatera att EU-medlemskapet på många sätt har gynnat Sverige. Fri tillgång till världens största frihandelsområde går på inget sätt att underskatta …

HJÄLP TILL MÄNNISKOSMUGGLARE HJÄLPER INGA FLYKTINGAR

Vid en omröstning i Europaparlamentet häromsistens höll regeringspartiernas och deras stödpartiers naivitet på att bidra till fler döda medmänniskor på Medelhavet. Svenska socialisters, miljöpartisters och liberalers krav på att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) ska offentliggöra känslig information hade äventyrat flyktingars och migranters – och med det hela Europas – säkerhet. Det hade också deras …

SLUTA SLÖSA MED EU-MEDEL

Mängder av EU-medel används idag helt fel och rentav regelvidrigt. Skattepengar kan inte fortsätta att felaktigt skickas till projekt som inte är stödberättigade. Vi kan inte heller fortsätta finansiera skrytprojekt i rika regioner. EU:s medborgare förtjänar bättre. De förtjänar att vi använder deras pengar på allra bästa sätt. Det gör vi inte idag.