S klimatpolitik bereder vägen för mindre ambitiösa aktörer inom industrin (slutreplik)

Om europeisk industri slås ut, kommer marknaden tas över av aktörer som har långt lägre klimatmål än Europa. Därför måste också klimatpolitiken värna europeisk konkurrenskraft. Att Jytte Guteland (S) vill stryka den föreslagna utvärderingen av olika klimatmåls effekter för ekonomin är därför i grunden destruktivt – inte bara för tillväxten – utan också för klimatet. …

SOCIALDEMOKRATERNAS ÖVERBUDSPOLITIK SKADAR KLIMATET

Igår skrev Sara Skyttedal och jag tillsammans i Aftonbladet om hur Socialdemokraterna i Europaparlamentet bedriver en grön godhetsposering som går ut över möjligheten att ena Europa bakom en klimatpolitik som är hållbar både för konkurrenskraften och för klimatet. 🔹 Ute i Europa ifrågasätter allt fler om EU:s klimatambitioner är realistiska givet den ekonomiska krisen som …

PROTEKTIONISM ÄR ETT MISSTAG VI INTE SKA GÖRA OM

Nationell protektionism i en global kris är som att försöka släcka en brand medan en av brandmännen skruvar igen vattenkranen. Vissa av EU:s medlemsstater har under senare tid infört en rad exportförbud i misslyckade försök att skydda sig själva i den kris som corona-pandemin utgör. Det är helt oacceptabelt. Just nu är en gränslös inre …

United in solidarity

Det finns så många fina exempel på vad människor nu gör för att hjälpa varandra under krisen: handla mat, uträtta apoteksärenden, leverera take away-mat och mycket annat. Men även länder hjälps åt sinsemellan. Coronapandemin har hjälpt till att skapa solidaritet och generositet inom EU. Här är några exempel på vad EU:s medlemsländer hittills gjort för …

HÖG TID ATT GE TERRORISMENS OFFER UPPRÄTTELSE

I onsdags, den 11 mars, var det den europeiska minnesdagen för terrorismens offer. Dagen då vi minns alla de medmänniskor som den vidriga terrorismen så brutalt tagit ifrån oss. För exakt 16 år sedan nådde terrorismen en ny nivå i Europa. Madrid drabbades av det som blev 2000-talets första, storskaliga terrordåd på europeisk mark. Och …

Uttalande i Sveriges Radio om Coronaviruset och situationen i parlamentet

Den omfattande spridningen av Coronaviruset påverkar oss alla. Min jobbvecka fick i sista stund en abrupt vändning. Istället för tre dagar fyllda med debatter och omröstningar blev veckans session kraftigt förkortad till endast en dag – utan några omröstningar. Det är minst sagt anmärkningsvärt att Europaparlamentet kallar drygt 700 parlamentariker till möte i Bryssel utan …

EU måste tina upp sitt intresse för Arktis

Ingenstans är klimatförändringarna så påtagliga som i Arktis. Ingenstans får de heller såpass stora, säkerhetspolitiska konsekvenser som i Arktis. När packisen nu smälter krävs politiska krafttag - inte minst från EU:s sida. Därför är det oacceptabelt att Arktis inte ens nämns i kommissionens arbetsprogram för 2020. EU behöver en ny Arktis-strategi, för att kunna utgöra …

RÖR INTE MIN MOBILLADDARE!

Utan minsta tvivel röstade jag idag mot en resolution där Europaparlamentet uppmuntrar till EU-lagstiftning som skulle tvinga företag att tillverka likadana mobilladdare och radioutrustning. Tyvärr är jag inte det minsta förvånad över att socialdemokrater, miljöpartister, centerpartister och så kallade ”liberaler” röstade för förslaget, som dessvärre klubbades igenom. Som kristdemokrat har den fria företagsamheten för mig …