NY POLITIK OM HONGKONG

Utvecklingen i Hongkong är allvarlig, och riskerar tyvärr att hamna i skymundan när den utrikespolitiska debatten helt fokuserar på Ryssland och Ukraina. Därför påminner jag och min partigrupp (EPP) ständigt om behovet att bevaka och reagera på det som händer i Hongkong, och att uppmärksamma den kinesiska kommunistregimens brott där. I veckan har vi tagit …

EN MÖRK HELG I HONGKONG

Idag är det exakt 25 år sedan Hongkong officiellt överlämnades från Storbritannien till Kina. Trots fina ord, löften och utfästelser, vet vi idag att det var ett ödesdigert beslut. Överlämnandet till Kina innebar det första steget mot en drakonisk åtstramning av hongkongbornas frihet. Idag svärs John Lee in som Hongkongs nya borgmästare. Det torde inte …

FYRA MÅNADER AV KRIG I UKRAINA

Imorgon har Vladimir Putins olagliga, oprovocerade och på alla sätt oacceptabla invasionskrig mot Ukraina pågått i fyra hela månader. Fyra månader av lidande. Fyra månader av fruktansvärda krigsbrott. Fyra månader av framgångsrikt ukrainskt motstånd. När den fullskaliga invasionen inleddes var reaktionerna från omvärlden starka och omedelbara. Från politiken kom snabba fördömanden och stödåtgärder, samtidigt som …

GE UKRAINA STATUS SOM EU-KANDIDATLAND

Ett fruktansvärt krig rasar i Ukraina. Det ukrainska försvaret har imponerat på hela världen. Tapperheten och styrkan är nästintill mirakulös. Ukraina slåss för de värden EU grundades på: frihet, säkerhet, fred och integritet. De slåss inte bara för sig och sitt, utan för oss alla - för hela Europas säkerhet. Ukraina ansökte om EU-medlemskap den …

HYCKLERI OM ANTISEMITISMEN I DE PALESTINSKA SKOLBÖCKERNA

Förra veckan nåddes jag av dåliga nyheter. EU-kommissionen har beslutat att återigen bevilja bistånd till palestinska skolor och läromedel. Jag är positiv till bistånd och att finansiera utbildning för barn i nöd. Verkligen. Men problemet är att läromedlen som används i dessa skolor uppmuntrar till hat och våld. De är antisemitiska och uppmuntrar till jihad. …

UTESLUT RYSSLAND OCH BELARUS FRÅN INTERPOL

Tidigare i år utsågs jag till parlamentets ansvariga för ett yttrande om den internationella polisorganisationen Interpol. Under våren har jag arbetat med yttrandet: författat ett utkast, lett förhandlingarna mellan alla politiska grupper, tagit fram ändringsförslag och presenterat förslaget i utskottet. Idag kom slutligen dagen då mitt förslag röstades och antogs av utskottet för mänskliga rättigheter …

NATO-RESAN TILL RIGA V. 21

För bara någon månad sedan kunde jag berätta att jag fått ett nytt uppdrag som ledamot i Europaparlamentets nyinstiftade specialutskott för försvarandet av EU:s demokrati från utländsk inbladning och desinformation. I syfte att dyka djupare i desinformationens otäcka banor reste jag tillsammans med några utskottskollegor till Natos kunskapscentrum för strategisk kommunikation (StratCom) i Riga, Lettland. …