ANGÅENDE MIN RESA TILL FÖRENADE ARABEMIRATEN

Mot bakgrund av den artikel Aftonbladet idag skrivit om en av de resor jag gjorde förra året, vill jag förtydliga ett par saker. För det första vill jag göra det helt klart att jag inte brutit mot några regler. Parlamentets regler tillåter att tredje part betalar resor/omkostnader, under förutsättning att detta deklareras. Jag deklarerade resan …

Idrottsgalan 2023

En viktig kväll i Stockholm där vi hyllar årets förebilder inom idrotten på Idrottsgalan. Jag är stolt över min bakgrund som idrottare och stolt över att få gå på röda mattan tillsammans med vår socialminister och idrottsminister Jakob Forssmed.

NYTT UPPDRAG: ANSVARIG FÖR EU:s BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Man kan ha olika åsikter om storleken på EU:s budget. Jag själv och KD tycker att EU bör ha en betydligt mindre budget. Men oavsett vad man tycker om budgetens storlek tror jag att vi alla är överens om att oriktigheter, bedrägerier och korruption måste bekämpas. EU:s budget, våra skattepengar, ska inte missbrukas av kriminella! …

LEDER GRANSKNINGEN AV EU:S UTRIKESFONDER

Sedan 2019 är jag ordförande för den arbetsgrupp som ansvarar för externa finansiella instrument i Europaparlamentet. Det betyder att jag leder arbetet i Europaparlamentet med att granska hur EU-medel spenderas utanför EU:s gränser. Det handlar inte om några småpengar. Under förra mandatperioden avsatte EU närmare 340 miljarder (!) svenska kronor till denna portfölj. Det handlar …

FÖRSLAGET OM MILJÖMORD HOTAR URHOLKA MÄNNISKOVÄRDET I INTERNATIONELL RÄTT

Idag är det världsdagen för internationell rättvisa. På denna dag år 1998 antogs Romstadgan som ligger till grund för den Internationella brottmålsdomstolens (ICC) arbete med att lagföra de allra grövsta brotten: aggressionsbrott, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord. Dagen markerar början av slutet av internationell straffrihet för brott mot de mänskliga rättigheterna. Trots att ICC:s …

NATOS GENERALSEKRETERARE BESÖKER UTRIKESUTSKOTTET

Igår besökte Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg oss i utrikesutskottet. Jag tog tillfället i akt att först och främst tacka Jens för hans arbete för att Sverige och Finland ska kunna bli Natomedlemmar. Jens har spelat en avgörande roll i den process som slutligen ledde till att Sverige äntligen bjöds in till Nato. Jens var tydlig …

GE SACHAROVPRISET 2022 TILL ZELENSKYJ

Skriver idag i Borås Tidning om varför Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj förtjänar Europaparlamentets Sacharovpris 2022. Priset ska ges till en individ eller organisation som gjort särskilda insatser för att försvara de mänskliga fri- och rättigheterna, och/eller stått upp för folkrätten och demokratin. Mer konkret är priset ’en utmärkelse för en anmärkningsvärd prestation’ i något av …