”MILJÖMORD” URHOLKAR DEN INTERNATIONELLA RÄTTVISAN

Idag infaller världsdagen för internationell rättvisa och internationellt straffrättsligt ansvarsutkrävande. Dagen markerar 1998 års antagande av Romstadgan som innebar inrättandet av den Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Det pratas sällan, kanske alltför sällan, om internationell rättvisa. Därför är det viktigt att denna dag finns. ICC förtjänar att uppmärksammas. ICC är den institution som ansvarar för att lagföra …

HÖG TID FÖR EU ATT FÖRDJUPA (S)AMARBETET MED ISRAEL

Israel är så mycket mer än den judiska nationens hemland. Israel är så mycket mer än konflikten mellan israeler och palestinier. Inte minst så är Israel ett innovationsintensivt, vänligt sinnat land mitt i den krutdurk som vi känner som Mellanöstern. EU är Israels främsta handelspartner. Sedan år 2000 så regleras handelssamarbetet av ett associeringsavtal, som …

CUBA LIBRE

Det är långt ifrån riskfritt att protestera mot kommunistregimen på Kuba. Trots det pågår nu de största protesterna på flera årtionden. Protesterna handlar inte bara om någon specifik sakfråga, såsom mat- eller medicinbrist. Nej, kubanerna protesterar mot systemet. Mot kommunismen och diktaturen. De vill ha frihet och demokrati. I den kampen måste vi, Sverige och …

VI KAN INTE TILLÅTA BELARUS DIKTATOR ATT ANVÄNDA MIGRANTER SOM VAPEN MOT EU

Europas siste diktator använder migration för att hämnas på EU. EU har nyligen infört fler sanktioner mot Belarus och landets president Lukasjenka är ursinnig. I sin ilska har han beslutat att utnyttja migranter från Mellanöstern som vapen mot EU. Stora grupper från främst Irak, Iran och Syrien får hjälp att resa från sina hemländer till …

VÄNSTERPARTIET SKYDDAR FÖRÖVARENS INTEGRITET FRAMFÖR BARNEN

Igår röstade Europaparlamentet äntligen om att göra det möjligt för företag som Facebook att upptäcka och ta bort innehåll gällande sexuella övergrepp mot barn på nätet. Genom Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, där jag är ordförande, har jag under lång tid arbetat för att stärka skyddet av barn på nätet. Övergrepp mot barn i …

FRAMGÅNG: HÅRDA EU-KRAV PÅ BOSNIEN OM BEHANDLINGEN AV FUNKTIONSNEDSATTA

Nyligen antog Europaparlamentet sitt årliga utlåtande om Bosnien och Hercegovina. Bosnien är ett av de länder på västra Balkan som hoppas kunna bli medlem i EU i framtiden. Det är såklart lovvärt då vägen mot ett EU-medlemskap för med sig krav och åtaganden som är positivt för folken i Bosnien. Situationen för personer med funktionsnedsättning …

SOCIALDEMOKRATERNA OCH PALESTINSK HATPROPAGANDA = SANT

Konflikten mellan Israel och palestinierna är komplex. Den har många bottnar och ingångar. Jag tror på en tvåstatslösning där israeler och palestinier bygger fred tillsammans. En nyckelpart i sammanhanget är FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA. Som ansvarig för dessa flyktingars skolgång har UNRWA mottagit mycket kritik de senaste åren för det material som används …

KINAS AMBASSADÖR LJUGER OM FOLKMORDET I XINJIANG

Häromveckan skrev jag en debattartikel i Göteborgs-Posten om att den svenska regeringen borde erkänna och agera för att stoppa det pågående folkmordet på uigurer i Kina. Föga förvånande kom det inget svar på min artikel från Socialdemokraterna. Däremot kom det ett svar fån den kinesiske ambassadören i Sverige. Ambassadören, Gui Conyou, påstår att frågan om …

Ännu en vecka närmar sig sitt slut med mängder av voteringar och beslut i viktiga ämnen såsom en europeisk klimatlag, rättstatsprincipen och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Tyvärr har en alltför stor del av debatten på mina sociala medier ännu en gång tvingats handla om något jag har stått upp för varenda gång …

DET MÅSTE BLI SLUT PÅ SEXUELLT VÅLD MOT BARN I VÄPNADE KONFLIKTER

Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig, en situation där barn är särskilt utsatta. Detta fasansfulla faktum är extra viktigt att uppmärksamma idag på den internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt. Idag bor 426 miljoner barn i konfliktområden, varav 72 miljoner år 2019 bodde inom fem mil från konflikter där väpnade …