PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING: AVSLUTA EU:s MEDLEMSKAPSFÖRHANDLINGAR MED TURKIET

Gränsen är sedan länge nådd. Turkiet under Erdoğan har tagit för många steg i fel riktning. Turkiet uppfyller inte kraven för EU-medlemskap. På hemmaplan nedmonteras rättsstaten och de turkiska medborgarnas fri- och rättigheter kränks systematiskt. Utrikespolitiskt agerar Erdoğan såväl oberäkneligt som aggressivt, inklusive mot EU:s medlemsstater. För ett par veckor sen kom nyheten att Turkiet …

PÅ ERDOGAN BITER INTE ARGA ORD – ANVÄND MAGNITSKIJLAGEN

Idag har Europaparlamentet röstat för en brådskande resolution om människorättssituationen i Turkiet. Tyvärr är Turkiet under Erdoğan på väg i helt fel riktning - såväl utrikespolitiskt som på hemmaplan. Jag företrädde min partigrupp, EPP-gruppen, i förhandlingarna om resolutionen. För mig var det viktigt att resolutionen skulle bli mer än bara ett fördömande. På auktoritära ledare …

ERDOGANS MÄNNISKOFÖRAKT HOTAR TURKIET MER ÄN VAD DET HOTAR EU

Efter åratal av hot meddelade Turkiets president Erdoğan i lördags så slutligen att han öppnat Turkiets gräns mot EU. Konsekvenserna blev med ens katastrofala. De tiotusentals människor som nu återigen knackar på Europas port kan, enligt Erdoğan, snart vara ”miljontals”. EU måste nu omedelbart upphäva Turkiets status som kandidatland och med kraft stödja Bulgarien och, …

ERDOGANS TURKIET HAR INGEN FRAMTID I EU

EU måste avsluta medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. Förhandlingarna, som inleddes 2005, är i praktiken frusna sedan ifjol. Detta efter att EU enats om att den turkiska regimens demokratiförakt, nedmontering av rättsstaten och inskränkningar av människors fri-och rättigheter inte är förenliga med EU: s grundläggande värden. En helt korrekt bedömning. Under den islamistiske presidenten Erdogan sker nämligen …