ERDOGANS MÄNNISKOFÖRAKT HOTAR TURKIET MER ÄN VAD DET HOTAR EU

Efter åratal av hot meddelade Turkiets president Erdoğan i lördags så slutligen att han öppnat Turkiets gräns mot EU. Konsekvenserna blev med ens katastrofala. De tiotusentals människor som nu återigen knackar på Europas port kan, enligt Erdoğan, snart vara ”miljontals”. EU måste nu omedelbart upphäva Turkiets status som kandidatland och med kraft stödja Bulgarien och, …

ERDOGANS TURKIET HAR INGEN FRAMTID I EU

EU måste avsluta medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. Förhandlingarna, som inleddes 2005, är i praktiken frusna sedan ifjol. Detta efter att EU enats om att den turkiska regimens demokratiförakt, nedmontering av rättsstaten och inskränkningar av människors fri-och rättigheter inte är förenliga med EU: s grundläggande värden. En helt korrekt bedömning. Under den islamistiske presidenten Erdogan sker nämligen …