STOPPA MEDLEMSFÖRHANDLINGARNA MED TURKIET

Idag har Europaparlamentet beslutat att nu får det räcka. De fruktlösa förhandlingarna med Turkiet om EU-medlemskap måste formellt avbrytas.

Ett medlemskap i EU innebär många fördelar. Detta gäller inte minst tillgången till världens största inre marknad. En plats i värmen vore dock inte enbart en ekonomisk vinst, utan även en propagandaseger för den maktfullkomlige Erdoğan.

Men vilket land som helst kan inte bli medlem i EU, närhelst det passar. Nej, EU ställer höga krav på aspirerande medlemsstater. De kravställningar som kantar vägen mot ett EU-medlemskap ska garantera demokratisering, modernisering, rättssäkerhet, stabilitet och tillväxt i varje enskilt, aspirerande medlemsland.

Hur har då EU:s medlemskapsförhandlingar med Erdoğans Turkiet hittills gått?

Fruktlösa, hopplösa, lönlösa – utsiktslösa. Så kan de sammanfattas.

Erdoğan fortsätter att systematiskt nedmontera rättsstaten, kränka sina medborgares fri- och rättigheter och destabilisera Turkiets närområde. Han föraktar EU:s grundläggande värden.

Mot denna bakgrund är jag glad över dagens beslut.

Kristdemokraternas, mitt och nu även Europaparlamentets tålamod med den turkiska regimen är slut.