Ännu en vecka närmar sig sitt slut med mängder av voteringar och beslut i viktiga ämnen såsom en europeisk klimatlag, rättstatsprincipen och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Tyvärr har en alltför stor del av debatten på mina sociala medier ännu en gång tvingats handla om något jag har stått upp för varenda gång …

IDAG HYLLAR OCH MINNS VI DEM SOM STRIDIT, SKADATS OCH STUPAT I FREDENS TJÄNST

Idag firar vi Veterandagen. Idag uppmärksammar vi svenskar i nationella och internationella fredsinsatser.Idag är dagen då vi högtidlighåller minnet av våra stupade. Idag är dagen då vi hyllar våra svenska hjältar. Sverige har en lång tradition av militära insatser och det är något att vara stolt över. Vi lever i en orolig tid, så insatserna …

DET SVENSKA EXPORTUNDRET BEHÖVER EN FÖRETAGAR- OCH HANDELSVÄNLIG BREXIT

Den oerhört ansträngda situation som pandemin försatt våra företag i har lett till permitteringar, varsel och, i många fall, konkurser. Som att detta inte vore nog så lurar bakom ett annat hörn ytterligare en utmaning som riskerar att få kännbara konsekvenser för EU:s och Sveriges alla företag: utträdesavtalet med Storbritannien. Som en Sveriges främsta exportregioner …

EN HYLLNING TILL DE SVENSKAR SOM STRIDIT, SKADATS OCH STUPAT – FÖR DIN OCH MIN FRIHET OCH TRYGGHET

Idag firar vi Veterandagen.Det är dagen då vi hedrar alla de svenska män och kvinnor som deltar eller har deltagit i nationella och internationella militära och civila fredsinsatser.Det är dagen då vi högtidlighåller minnet av våra omkomna och stupade.Det är dagen då vi hyllar våra svenska hjältar. På grund av den pågående pandemin så ersätts …

GRUNDINTENTIONEN I LSS ÄR ELIMINERAD

Måttet har varit rågat länge, men Försäkringskassans nya striktare vägledning kring vad som anses ingå i det grundläggande behovet personlig hygien var spiken i kistan. Nu dras snaran av myndighetsbedömningar som begränsar livet för personer med funktionsnedsättning åt ytterligare. När rätten urholkas, måste vi beslutsfattare agera för att säkerställa att den som har behov av …

IDROTTEN MÅSTE TÄNKA NYTT EFTER CORONAKRISEN

Efter pandemin kommer idrotten i världen om möjligt att vara ännu viktigare. Den förenar oss, engagerar oss och den inspirerar oss. Låt oss se till att den står kvar, starkare än någonsin. För att det ska ske måste även idrotten tänka nytt. I Sverige måste idrotten ta bort sina orimliga krav på idrottsanläggningar och internationellt …

SLUTA SÄLJ UT SVENSK VÄLFÄRD TILL EU, STEFAN LÖFVEN!

Idag är det 25 år sedan det svenska folket röstade för vårt EU-medlemskap. Detta med förhoppning om en union som genom nedrivna handelshinder skulle generera välstånd och säkerhet. Ett kvarts sekel senare kan vi konstatera att EU-medlemskapet på många sätt har gynnat Sverige. Fri tillgång till världens största frihandelsområde går på inget sätt att underskatta …