DET SVENSKA EXPORTUNDRET BEHÖVER EN FÖRETAGAR- OCH HANDELSVÄNLIG BREXIT

Den oerhört ansträngda situation som pandemin försatt våra företag i har lett till permitteringar, varsel och, i många fall, konkurser. Som att detta inte vore nog så lurar bakom ett annat hörn ytterligare en utmaning som riskerar att få kännbara konsekvenser för EU:s och Sveriges alla företag: utträdesavtalet med Storbritannien. Som en Sveriges främsta exportregioner …

Written question to Josep Borrell: The unlawful imprisonment of Swedish citizen Gui Minhai in China

Together with my EPP colleagues Leopoldo López Gil and Antonio López-Istúriz White, I have sent the following written question to the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell: Swedish-Chinese citizen Gui Minhai, a bookseller known to have published books critical of the leadership of the Chinese Communist Party, has been unlawfully …

EN HYLLNING TILL DE SVENSKAR SOM STRIDIT, SKADATS OCH STUPAT – FÖR DIN OCH MIN FRIHET OCH TRYGGHET

Idag firar vi Veterandagen.Det är dagen då vi hedrar alla de svenska män och kvinnor som deltar eller har deltagit i nationella och internationella militära och civila fredsinsatser.Det är dagen då vi högtidlighåller minnet av våra omkomna och stupade.Det är dagen då vi hyllar våra svenska hjältar. På grund av den pågående pandemin så ersätts …

KINAS HOT MOT UNGA KRISTDEMOKRATER HOTAR VÅR DEMOKRATI

Den kinesiska kommunistregimens ambassad i Stockholm ägnar sig åt hot och skrämselpropaganda mot unga politiker. För en tid sedan gick de i ett offentligt meddelande ut och fördömde företrädare från Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU, som i en artikel kritiserat Kinas agerande i väst som ett stort hot mot det fria samhälle vi tar för givet. Budskapet …

GRUNDINTENTIONEN I LSS ÄR ELIMINERAD

Måttet har varit rågat länge, men Försäkringskassans nya striktare vägledning kring vad som anses ingå i det grundläggande behovet personlig hygien var spiken i kistan. Nu dras snaran av myndighetsbedömningar som begränsar livet för personer med funktionsnedsättning åt ytterligare. När rätten urholkas, måste vi beslutsfattare agera för att säkerställa att den som har behov av …

IDROTTEN MÅSTE TÄNKA NYTT EFTER CORONAKRISEN

Efter pandemin kommer idrotten i världen om möjligt att vara ännu viktigare. Den förenar oss, engagerar oss och den inspirerar oss. Låt oss se till att den står kvar, starkare än någonsin. För att det ska ske måste även idrotten tänka nytt. I Sverige måste idrotten ta bort sina orimliga krav på idrottsanläggningar och internationellt …