PÅ TÅGET

På tåget mot Stockholm för att imorgon och på torsdag delta under Hjultorget hjälpmedelsmässa tillsammans med Pia Steensland, KD och andra kristdemokrater.

Hjälpmedelsmässan Hjultorget har arrangerats i snart 40 år och är en central träffpunkt för hjälpmedelsanvändare, med det senaste inom rullstolar, bilanpassning, fritidshjälpmedel med mera. Som europaparlamentariker hoppas jag att kunna bidra med ett EU-perspektiv i diskussionerna på mässan. Ser fram emot att ses där!

I skrivande stund deltar jag också via ett förinspelat tal i en diskussion om EU:s roll i digitaliseringen av vården under Vitalis e-hälsomässa som just nu pågår i Göteborg. I mitt tal valde jag att lyfta vikten av en digitaliserad hälsosektor i Sverige och EU ur flera perspektiv, däribland inte minst tillgänglighet, effektivitet och patientsäkerhet. Jag välkomnade också fler samarbeten och kunskapsutbyten mellan EU:s medlemsländer, samtidigt som jag varnade för fler krångliga överstatliga system.

Jag är övertygad om att vi just nu endast skrapar på ytan av vad digitalisering, forskning och innovation inom hälsosektorn kan åstadkomma framöver, och är glad att både Sverige och EU ligger i framkant i detta arbete, med ständigt fokus på fortsatt utveckling!

➡️ Läs mer om Hjultorget i Stockholm här: https://hjultorget.nu/

➡️ Läs mer om Vitalis i Göteborg här: https://vitalis.nu/