EU måste förtjäna västra Balkans förtroende

Innan Coronakrisen blev verklighet ville EU att våren 2020 skulle ägnas åt nystarter: en ny, ambitiös klimat- och miljöpolitik genom den så kallade ”gröna given”, digitaliseringspolitik och en ny slags relation med Storbritannien. Även utvidgning, och då främst Albaniens och Nordmakedoniens framtida relation med EU, stod högt upp på agendan. Efter dryga tjugo års diskussioner …

Gör barnens röster hörda

Filmen är från när jag besökte skolor i Myanmar tillsammans med Unicef 2017. Idag är arbetet i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter ett av mina viktigaste uppdrag. Som ordförande för gruppen leder jag arbetet tillsammans med representanter för andra partier. Över partigränserna är vår målsättning att göra EU till en bättre och säkrare plats …

HÖG TID ATT GE TERRORISMENS OFFER UPPRÄTTELSE

I onsdags, den 11 mars, var det den europeiska minnesdagen för terrorismens offer. Dagen då vi minns alla de medmänniskor som den vidriga terrorismen så brutalt tagit ifrån oss. För exakt 16 år sedan nådde terrorismen en ny nivå i Europa. Madrid drabbades av det som blev 2000-talets första, storskaliga terrordåd på europeisk mark. Och …

Uttalande i Sveriges Radio om Coronaviruset och situationen i parlamentet

Den omfattande spridningen av Coronaviruset påverkar oss alla. Min jobbvecka fick i sista stund en abrupt vändning. Istället för tre dagar fyllda med debatter och omröstningar blev veckans session kraftigt förkortad till endast en dag – utan några omröstningar. Det är minst sagt anmärkningsvärt att Europaparlamentet kallar drygt 700 parlamentariker till möte i Bryssel utan …

ERDOGANS MÄNNISKOFÖRAKT HOTAR TURKIET MER ÄN VAD DET HOTAR EU

Efter åratal av hot meddelade Turkiets president Erdoğan i lördags så slutligen att han öppnat Turkiets gräns mot EU. Konsekvenserna blev med ens katastrofala. De tiotusentals människor som nu återigen knackar på Europas port kan, enligt Erdoğan, snart vara ”miljontals”. EU måste nu omedelbart upphäva Turkiets status som kandidatland och med kraft stödja Bulgarien och, …

EU måste tina upp sitt intresse för Arktis

Ingenstans är klimatförändringarna så påtagliga som i Arktis. Ingenstans får de heller såpass stora, säkerhetspolitiska konsekvenser som i Arktis. När packisen nu smälter krävs politiska krafttag - inte minst från EU:s sida. Därför är det oacceptabelt att Arktis inte ens nämns i kommissionens arbetsprogram för 2020. EU behöver en ny Arktis-strategi, för att kunna utgöra …