TVÅ ÅR SEDAN VALET – ETT VARMT TACK TILL ALLA ER SOM RÖSTADE PÅ OSS

Idag har två år passerat sedan jag valdes till Europaparlamentariker. På valnatten stod det klart att Kristdemokraterna dubblat antalet mandat, från ett till två, och att min kollega Sara Skyttedal och jag nu skulle representera vårt parti i Bryssel.

Under parollen ”Make EU lagom again” gick vi kristdemokrater till val. Det är ett löfte till er väljare som jag gör allt i min makt för att infria. Det var ett löfte som är vägledande i allt jag gör, i mina insatser för att vara ”en röst för dem som har svårast att göra sig hörda”.

Att vara just den rösten är ett löfte som förpliktigar. Då räcker det inte med vackra ord i ett högtravande tal någon gång emellanåt. Nej, det löftet kräver konkret handling.

I min roll som Europaparlamentariker har jag lyckats få de bästa, tänkbara förutsättningarna för att kunna omsätta mina löften i handling. Som ledamot av parlamentets utskott för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter, liksom i egenskap av ordförande för dess tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, och som medlem av den för personer med funktionsnedsättning kan jag verkligen göra skillnad.

Jag är väldigt stolt över det jag lyckats åstadkomma hittills. Nedan följer ett axplock av mina insatser för dem som har svårast att göra sig hörda:

🧸 SKYDDA BARN PÅ NÄTET
Som ordförande för parlamentets barngrupp drev jag på för en lagstiftning som tillåter företag såsom Facebook att upptäcka och ta bort innehåll gällande sexuella övergrepp mot barn på nätet. Lagstiftningen möjliggjorde en automatisk radering av över 60 miljoner barnpornografiska bilder på sociala medier.

♿️ AVINSTITUTIONALISERA NORDMAKEDONIEN
Än har landet en lång väg kvar till ett framtida EU-medlemskap. Behandlingen av landets funktionsnedsatta måste förbättras avsevärt. Tack vare mina förslag på ett fritt och värdigt liv för landets alla medborgare har parlamentet nu ställt skarpa krav i den riktningen för att kunna godkänna ett EU-medlemsskap i framtiden.

🇹🇷 INFÖR SANKTIONER MOT TURKIET
Idealiskt sett borde EU avsluta anslutningsförhandlingarna med kandidatlandet Turkiet. I väntan på ett sådant beslut har jag fått Europaparlamentet att ställa sig bakom mitt krav på tuffa sanktioner mot de ansvariga för människorättsbrott i landet.

🇪🇷 FRIGE DAWIT ISAAK
I tjugo år har den svensk-eritreanske journalisten suttit oskyldigt fängslad i en världens värsta förtryckarstater, Eritrea. Jag arrangerade parlamentets seminarium om hans öde och såg till att alla då 750 Europaparlamentariker fick hans bok. Förra året ställde sig sedan parlamentet bakom mitt krav på Dawits omedelbara och ovillkorliga frigivning.

🇮🇷 SLUTA DALTA MED IRAN
Som min partigrupp EPP:s förhandlare har jag drivit på för Europaparlamentets tuffare linje mot skurkregimen i Teheran, liksom för inrättandet av en enhet som bättre ska kunna möte iransk propaganda och spionage på europeisk mark. Detta visar hur mycket man faktiskt kan åstadkomma som Europaparlamentariker. Även om man arbetat större delen av mandatperiodens två första år på distans, på grund av den pågående pandemin. Pandemins fruktansvärda konsekvenser är ännu oöverskådliga. Men om man ändå ska försöka se någonting positivt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv så är det att den (tillfälligt) satt stopp för Europaparlamentets galna flyttcirkus till Strasbourg. På så vis har pandemin indirekt bidragit till att göra EU mer lagom.

Jag vill verkligen tacka alla er som gav mig ert förtroende i valet och alla er som följer, läser, gillar och kommenterar mina inlägg om mitt arbete. Jag vill också tacka Sara och moderaterna i Europaparlamentet för gott samarbete, samt mina medarbetare för allt de gör, ibland dygnet runt, tillsammans med mig för att de som inte hörs ska få en röst.

TACK! 💙