Möte med Israels president

Idag har Israels president Isaac Herzog besökt Europaparlamentet. Han höll ett mycket känslosamt tal för hela parlamentet i kammaren, med anledning av minnesdagen för Förintelsens offer. Det går inte att nog understryka hur viktigt det är att aldrig glömma minnet av Förintelsen. Tyvärr finns antisemitismen och hatet inte bara i historien. Runtom i Europa, även …

YOM HASHOAH – Minnesdag för Förintelsen

Idag minns vi ett av de värsta brotten mot mänskligheten - Förintelsen. Förintelsen som tog livet av mer än sex miljoner judar under andra världskriget. Idag är Israels officiella minnesdag för Förintelsen.Det är många som många gånger lovat ’aldrig igen’, men än idag är antisemitismen närvarande. Runtom i Europa ökar antalet hatbrott och våldsdåd mot …

HÖG TID FÖR EU ATT FÖRDJUPA (S)AMARBETET MED ISRAEL

Israel är så mycket mer än den judiska nationens hemland. Israel är så mycket mer än konflikten mellan israeler och palestinier. Inte minst så är Israel ett innovationsintensivt, vänligt sinnat land mitt i den krutdurk som vi känner som Mellanöstern. EU är Israels främsta handelspartner. Sedan år 2000 så regleras handelssamarbetet av ett associeringsavtal, som …

SOCIALDEMOKRATERNA OCH PALESTINSK HATPROPAGANDA = SANT

Konflikten mellan Israel och palestinierna är komplex. Den har många bottnar och ingångar. Jag tror på en tvåstatslösning där israeler och palestinier bygger fred tillsammans. En nyckelpart i sammanhanget är FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA. Som ansvarig för dessa flyktingars skolgång har UNRWA mottagit mycket kritik de senaste åren för det material som används …

DETTA FÖRVÄNTAR JAG MIG AV JOE BIDEN

Det amerikanska presidentvalet ligger bakom oss. Idag skriver jag i Borås tidning om de förväntningar jag har på Joe Biden inför hans tillträde som USA:s näste president. Detta på tre områden: relationerna med EU, situationen i Mellanöstern och de mänskliga fri- och rättigheternas efterlevande i världen. EU: Relationerna mellan EU och USA har varit ansträngda …

VARFÖR FORTSÄTTER MILJONRULLNINGEN TILL VÅLD OCH HAT?

https://youtu.be/YBQOYJoadgk Jag har idag fått möjlighet att ställa en fråga till Europeiska utrikestjänstens generalsekreterare Helga Schmid. Min fråga handlar om antisemitiska, palestinska skolböcker som finansieras med EU-medel. EU vill framstå som en trovärdig fredsmäklare mellan Israel och den palestinska sidan. Samtidigt sponsrar EU - med våra skattepengar! - palestinska skolböcker som uppmuntrar till antisemitism, våld, …

”ISRAELERNA PRATAR FÖR MYCKET OM SIN SÄKERHET” ENLIGT PALESTINIERNAS PREMIÄRMINISTER

https://youtu.be/fybcb0IRyiE I måndags deltog den palestinske premiärministern Mohammad Shtayyeh på utrikesutskottets möte här i Europaparlamentet. Under mötet ställde jag en fråga till honom om hans och den palestinska myndighetens roll i skapandet av trygghet och säkerhet för alla i konflikten. Som alla andra länder så har Israel en skyldighet att tillgodose sina medborgares rätt till …

Jom Kippur 5776

Nu infaller Jom Kippur, försoningsdagen, som är judendomens viktigaste högtid. På denna dagen år 1973 inleddes Jom Kippurkriget, när Israel överraskades av ett anfall från sina grannländer. Kriget är ett av många mörka kapitel i berättelsen om den arabisk-israeliska konflikten. I år kan Jom Kippur symbolisera en ny tid, när gamla stridigheter läggs åt sidan …