Om David Lega

JAG VILL VARA EN RÖST FÖR DE SOM HAR SVÅRAST ATT GÖRA SIG HÖRDA

Mitt namn är David Lega och jag är sedan den 2 juli 2019 europaparlamentariker för Kristdemokraterna. Innan dess hade jag under 9 år förtroendet att vara kommunalråd i Göteborg.

På 90-talet var jag elitidrottare, paralympier och genom åren deltog jag på ett antal Paralympics och andra mästerskap. Efter att jag avslutat min idrottskarriär reste jag runt i både Sverige och världen för att föreläsa om personlig utveckling och värdebaserat ledarskap.

På den här sidan kommer ni att kunna följa både mitt dagliga arbete på Europaparlamentet i Bryssel och i Strasbourg, samt stora och små tankar om Sverige, världen och mitt dagliga liv med allt vad det innebär. Ni kan även ladda ner pressbilder och kontakta mig eller mitt kansli.

EU behöver ha handlingskraft och mod att hantera de utmaningar som är gemensamma för alla medlemsländer. Det handlar om de stora miljöproblemen och den internationella brottsligheten. Men min främsta politiska drivkraft är kampen för de mänskliga fri- och rättigheterna. Värnandet av människovärdet.

I parlamentet kommer jag att använda min plattform till att vara en röst för dem som har svårast att göra sig hörda. EU har bidragit till att skapa den längsta period av fred och ekonomisk framgång som Europa någonsin har upplevt. Därför måste vi skydda det europeiska samarbetet genom att säkerställa medlemsländernas integritet och självbestämmande. EU ska inte upplösa gränserna, men samarbeta över dem. EU ska inte förbjuda skillnader, men överbrygga dem. EU ska inte vara ett land. EU ska vara en familj av länder.

Min bestämda uppfattning är att EU måste bli bättre på att ställa krav och sätta press på länder som inte respekterar sina invånares mänskliga fri och rättigheter. Med hjälp av diplomati, bidrag och sanktioner kan och måste EU ta ett större ansvar för att försvara människovärdet – både inom och utom unionens gränser.