GLÖM INTE RYSSEN PÅ TOPPMÖTET, LÖFVEN!

105405527_3292231267456483_8585510179395208349_n

Imorgon, torsdag, går EU:s toppmöte med de sex länderna inom det så kallade östliga partnerskapet (EaP) av stapeln. Under mötet kommer beslut om nya riktlinjer för EaP-länderna att fattas.

Inför morgondagen vill KDU:s internationella sekreterare Carl Olehäll och jag idag göra en rad medskick till Stefan Löfven och EU:s övriga stat- och regeringschefer. Som EaP-ländernas största handelspartner har EU en unik möjlighet att påverka framtiden för regionen. Den möjligheten får inte viftas bort. EU kan och ska leda våra vänner i öst i rätt riktning, främst vad gäller god samhällsstyrning, efterlevandet av de mänskliga fri- och rättigheterna och i skapandet av fred och välstånd.

Men partnerskapet måste också syfta till att gemensamt minska Rysslands inflytande i regionen, liksom till att motverka Putins ständiga attacker mot såväl grannarna i öst som mot EU.

Här kommer därför några medskick från oss kristdemokrater till dig, Stefan Löfven:

1️⃣ Prioritera gemensamma insatser mot rysk desinformation och hybridkrigföring!
2️⃣ Ta tag i den organiserade, gränsöverskridande brottsligheten! Partnerskapsländernas rättsväsenden behöver mer resurser och det polisiära samarbetet mellan EU och partnerskapsländerna måste utökas.
3️⃣ Ställ ökade krav på transparens! EU-medel som är öronmärkta för korruptionsbekämpning och institutionsbyggande ska villkoras och följas upp. Korruption, nepotism och svaga institutioner hör inte hemma i länder som vill närma sig EU.

Ska EaP-länderna närma sig EU så finns inga genvägar. Vi hoppas därför att Löfven och hans kollegor fokuserar på rätt saker när de imorgon stakar ut riktlinjerna för det östliga partnerskapets framtid. Bara så kan vi få ett partnerskap värt namnet.

Läs vår artikel här:
https://www.europaportalen.se/…/debatt-bara-krafttag-kan-fo…