DET SVENSKA EXPORTUNDRET BEHÖVER EN FÖRETAGAR- OCH HANDELSVÄNLIG BREXIT

Den oerhört ansträngda situation som pandemin försatt våra företag i har lett till permitteringar, varsel och, i många fall, konkurser. Som att detta inte vore nog så lurar bakom ett annat hörn ytterligare en utmaning som riskerar att få kännbara konsekvenser för EU:s och Sveriges alla företag: utträdesavtalet med Storbritannien.

Som en Sveriges främsta exportregioner så har Västra Götaland all anledning att oroa sig. Med Storbritannien som Sveriges femte största land för varuexport och fjärde största för varuimport så innebär det osäkra förhandlingsläget en riskfylld tillvaro för regionen.

Nu är det viktigare än någonsin att skona våra hårt slitande företagare från ännu en käftsmäll. Vi behöver ge företagen bästa, möjliga förutsättningar att återhämta sig från pandemin och anpassa sig till en verklighet utan Storbritannien som EU-medlem.

När allt kommer omkring så är våra företag själva ryggraden i samhällsekonomin. Politiska beslut som påverkar näringslivet negativt innebär en risk för hela vårt samhälle. Drabbas våra företag så drabbas vår hälso- och sjukvård – drabbas våra företag så drabbas vi alla.

Därför är det nu mer angeläget än någonsin tidigare att skapa ett gott och företagarvänligt samhällsklimat. För det behöver vi en handels- och företagarvänlig Brexit.

Om detta kan ni läsa mer i min krönika i dagens Borås Tidning, som finns att läsa här: https://nxt.bt.se/ledare/lega-forodande-om-brexit-skadar-foretagsklimatet