HANDEL INOM EU – FÖR JOBB OCH VÄLSTÅND I SVERIGE

Aldrig mer förintelse och totalt krig. Det var med freden som drivkraft som grunden till EU lades. Genom bildandet av Kol-och stålgemenskapen knöts andra världskrigets motståndare samman i ett ömsesidigt handelsutbyte. Detta för att Europas ledande kristdemokrater var övertygade om att du inte dödar den du handlar med. Idag vet vi att deras fredsprojekt resulterat …

GE EU MUSKLER ATT BEKÄMPA DIKTATURFASONER

EU: s existensberättigande bygger på alla människors lika värde och rättsstatens okränkbarhet. Korruption hör inte hemma i en rättsstat. Än mindre legalisering av korruption. Det är dock precis vad den rumänska regeringen ägnar sig åt. Igår fick EU-kommissionen nog och varnade Rumänien: sker inte en kursändring kommer EU agera. Vi har tidigare sett hur varningar …

EU – VARKEN FÄSTNING ELLER FRISTAD

Idag följde Ebba Busch Thor och jag gränspolisen i deras viktiga arbete på Landvetters flygplats utanför Göteborg. Gränspolisens förutsättningar för att bekämpa människohandel, organiserad brottslighet och terrorism är avgörande för vår trygghet. Men svensk gränspolis kan inte ensam skydda EU:s gränser. Ett fördjupat samarbete mellan medlemsstaterna är nödvändigt för att gränskontrollresurserna ska göra nytta där …

FUNKTIONSHINDERPOLITIKEN EN HANDELSVARA – OM STEFAN LÖFVEN FÅR VÄLJA

Gränsöverskridande utmaningar som klimatet och migrationen kräver EU-gemensamma lösningar. Samtidigt ska den bortre gränsen för EU: s inflytande vara tydlig. Den gränsen går definitivt vid funktionshinderpolitiken. EU ska naturligtvis se till att de medlems-och kandidatländer som inte garanterar alla sina medborgares fri-och rättigheter får sina bidrag indragna eller anslutningsförhandlingar frysta. Däremot ska EU inte lagstifta …

MITT EU: MEDMÄNSKLIGHET OCH MÖJLIGHETER – MED MAKT I RÄTT FRÅGOR

Vi behöver ett lagom EU. Ett EU som är lagom i ambitionen kring vilka frågor man ägnar sig åt. Samtidigt: ett EU som är handlingskraftigt i frågor där handlingskraft krävs. EU ska kravställa nuvarande och aspirerande medlemsstaters efterlevande av de mänskliga fri-och rättigheterna – men inte besluta om svensk funktionshinderlagstiftning. EU ska ha en välfungerande, …

ETT LAGOM EU BÖR HA EN TJÄNSTESEKTOR FÖR ETT KONKURRENSKRAFTIGT OCH VÄLMÅENDE EUROPA

Om EU: s inre marknad ska förbli världens största får tjänstesektorn inte lämnas på efterkälken. För detta behövs en EU-gemensam politik som vill använda tjänstesektorns enorma potential. Då duger det inte med ett över tio år gammalt tjänstedirektiv som sedan länge spelat ut sin roll. Detta måste reformeras i grunden, så att de kvarvarande 40 …

VI GLÖMMER ALDRIG SEYFO OCH SRI LANKA

Idag är den officiella minnesdagen för 1915 års folkmord på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Över hundra år har gått. Offren, de överlevande och deras ättlingar väntar alltjämt på upprättelse. Turkiet vägrar att erkänna folkmordet. Under tiden fortsätter utplåningen av kristna i Mellanöstern, samtidigt som förföljelsen av kristna blir allt värre, världen över. Det senaste …

Göteborg får nya arenor och bad!

I tisdags var det dags för Göteborgs första lokala valdebatt, arrangerat av Göteborgs-Posten. I fokus var valfrihetsfrågorna och i synnerhet Lagen om Valfrihet inom hemtjänsten och daglig verksamhet, som vi tillsammans med resten av Alliansen har fått igenom trots det rödgröna styrets motstånd. Det handlar om att själv få kunna bestämma över sin vardag i …

Varför vägrar Åsa Regnér (S) att lyssna i LSS-frågan?

Förra fredagen avslöjades det att regeringens utredare bland annat kommer att föreslå att assistansen för barn och äldre tas bort. Sedan dess har handikapprörelsen protesterat kraftigt, och jag har kritiserat förslaget i bland annat SVT, GP, GT, och HejaOlika.se Men ansvarig minister Åsa Regner (S) och Stefan Löfven (S) vägrar fortfarande att stoppa sitt besparingsförslag. …