MITT EU: MEDMÄNSKLIGHET OCH MÖJLIGHETER – MED MAKT I RÄTT FRÅGOR

59920887_2432300723449546_6679728473851822080_o

Vi behöver ett lagom EU.

Ett EU som är lagom i ambitionen kring vilka frågor man ägnar sig åt.

Samtidigt: ett EU som är handlingskraftigt i frågor där handlingskraft krävs.

EU ska kravställa nuvarande och aspirerande medlemsstaters efterlevande av de mänskliga fri-och rättigheterna –
men inte besluta om svensk funktionshinderlagstiftning.

EU ska ha en välfungerande, inre marknad som skapar jobb och välstånd –
men inte besluta om svensk arbetsrätt eller föräldraförsäkring.

EU ska leda den gröna omställningen genom ambitiösa utsläppsminskningsmål –
men inte ges beskattningsrätt genom flyg-och koldioxidskatter.

EU ska vara handlingskraftigt i frågor som kräver gemensamma lösningar på gränsöverskridande utmaningar –
men inte besluta i frågor som medlemsstaterna bättre fattar beslut om.

Det är så vi kristdemokrater vill göra EU lagom igen.

Det är så EU: s kristdemokratiska grundare tänkte sig unionen.

På den punkten vet vi – till skillnad från EU-kramande liberaler och EU-hatande kommunister – vad vi talar om.

Om min syn på och vision för EU intervjuades jag häromdagen av Europaportalen:
https://www.europaportalen.se/…/david-lega-kd-vill-ge-rost-…