GE EU MUSKLER ATT BEKÄMPA DIKTATURFASONER

60156948_2445173688828916_1288756171829673984_oEU: s existensberättigande bygger på alla människors lika värde och rättsstatens okränkbarhet.

Korruption hör inte hemma i en rättsstat. Än mindre legalisering av korruption. Det är dock precis vad den rumänska regeringen ägnar sig åt.

Igår fick EU-kommissionen nog och varnade Rumänien: sker inte en kursändring kommer EU agera.

Vi har tidigare sett hur varningar om brott mot EU:s grundläggande värden riktats mot länder som Polen och Ungern.

För oss kristdemokrater var det självklart att driva på för en avstängning av det ungerska regeringspartiet Fidesz från vårt Europaparti EPP.

Rumänien styrs av socialdemokrater. Från statsminister Löfven och hans europaparlamentariker har tyvärr inga avstängningskrav framförts.

Oavsett partitillhörighet har vi alla ett ansvar för att medlemskapskraven om demokrati och mänskliga fri-och rättigheter upprätthålls – också efter det att ett land blivit medlem.

Kristdemokraterna vill därför ge EU mer muskler att agera mot brott mot EU: s grundläggande värden. Visar sig ett medlemsland ovilligt att respektera dessa måste det få kännbara konsekvenser i form av frysta eller indragna bidrag.

Så fungerar det dessvärre inte idag. Det har vi en skyldighet att ändra på.