EU – VARKEN FÄSTNING ELLER FRISTAD

60362023_2443012275711724_4012808105229287424_n

Idag följde Ebba Busch Thor och jag gränspolisen i deras viktiga arbete på Landvetters flygplats utanför Göteborg.

Gränspolisens förutsättningar för att bekämpa människohandel, organiserad brottslighet och terrorism är avgörande för vår trygghet.

Men svensk gränspolis kan inte ensam skydda EU:s gränser.

Ett fördjupat samarbete mellan medlemsstaterna är nödvändigt för att gränskontrollresurserna ska göra nytta där de bäst behövs.

Därför stödjer Kristdemokraterna ett gemensamt EU-system för gränsskydd och registrering, inklusive utbyggnaden av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex).

På så sätt skyddar vi bättre medmänniskor i nöd.
På så sätt motar vi mer effektivt bort dem som vill skada vår demokrati, kränka våra fri-och rättigheter eller äventyra vår säkerhet.

EU ska inte vara en ointaglig fästning. De som flyr hit av skäl vi inte kan eller ens vågar föreställa oss – dem har vi en moralisk plikt att skydda.

Samtidigt ska EU inte vara en fristad för folkmördare, människosmugglare eller yrkeskriminella. Därför krävs en ansvarsfull och ordnad migrationspolitik, med ett stärkt, yttre gränsskydd.

Ingen fästning – ingen fristad. Vare sig känslokallt eller naivt.

Utan lagom.

Om detta skriver Ebba Busch Thor och jag idag i Göteborgs-Posten:
https://www.gp.se/…/eu-är-varken-ett-fort-eller-en-fristad-…