ETT LAGOM EU BÖR HA EN TJÄNSTESEKTOR FÖR ETT KONKURRENSKRAFTIGT OCH VÄLMÅENDE EUROPA

59460674_2422986457714306_2184593801819979776_n

Om EU: s inre marknad ska förbli världens största får tjänstesektorn inte lämnas på efterkälken. För detta behövs en EU-gemensam politik som vill använda tjänstesektorns enorma potential.

Då duger det inte med ett över tio år gammalt tjänstedirektiv som sedan länge spelat ut sin roll. Detta måste reformeras i grunden, så att de kvarvarande 40 procenten av EU: s tjänstemarknad kan öppnas upp. En sådan full integrering bedöms öka EU:s BNP med 4 000 miljarder kronor årligen.

Den möjligheten har EU – och allra minst ett tjänsteintensivt, exportberoende land som Sverige – inte råd att gå miste om.

Därför behövs ett nytt tjänstedirektiv som ersätter nationella särregleringar med EU-gemensamma standarder.

Bara så kan vi skapa en verkligt konkurrenskraftig och välståndsskapande inre marknad. Bara så har EU möjlighet att framöver konkurrera med Kina, USA och andra på en allt tuffare världsmarknad.

Om detta talade jag idag på ett rundabordssamtal hos tjänstesektorns största arbetsgivar-och branschorganisation, Almega.

Till inbjudna tjänsteföretag framförde jag även Kristdemokraternas kompakta motstånd mot att Bryssel ska besluta om svensk arbetsmarknads-och socialpolitik, liksom nödvändigheten i en mer konkurrenskraftig, inre marknad för digitalisering – en svensk exportsuccé.