HANDEL INOM EU – FÖR JOBB OCH VÄLSTÅND I SVERIGE

60896586_2453720161307602_8108446076396109824_oAldrig mer förintelse och totalt krig.

Det var med freden som drivkraft som grunden till EU lades. Genom bildandet av Kol-och stålgemenskapen knöts andra världskrigets motståndare samman i ett ömsesidigt handelsutbyte.

Detta för att Europas ledande kristdemokrater var övertygade om att du inte dödar den du handlar med.

Idag vet vi att deras fredsprojekt resulterat i en av världshistoriens största välståndsökningar.

Sverige är inget undantag. Fri tillgång till världens största inre marknad har skapat jobb och välstånd i vårt lilla, exportberoende land.

Den inre marknaden är inte perfekt. Minskat regelkrångel och fler frihandelsavtal behövs för att EU ska stå sig i den globala konkurrensen.

EU måste förbli handlingskraftigt när det kommer till den inre marknaden. Det är tack vare den som vi har fred inom EU. Det är tack vare den som nya medlemsstater lyfts ur fattigdom och som Sverige fortsätter att växa.

Glöm inte det då du röstar i valet till Europaparlamentet.

Om detta skriver jag idag i Kvällsposten:
https://www.expressen.se/…/eus-inre-marknad-viktig-for-val…/