Nu kan jag äntligen meddela att jag kommer att sitta i Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor och utskottet för mänskliga rättigheter!

Eftersom jag dessutom blev vald till ersättare i utskottet för budgetkontroll har jag nu en mycket bra plattform att driva de frågor som ligger mig och Kristdemokraterna varmt om hjärtat

När utskottsarbetet inleds i slutet av juli kommer jag äntligen kunna arbeta aktivt för att stärka EU som utrikespolitisk aktör och stoppa slöseriet med EU-medel.

En mer osäker omvärld kräver ett EU som står enat, inte minst i främjandet av de mänskliga fri-och rättigheterna. Jag kommer kräva att aspirerande medlemsländer lever upp till EU:s grundläggande värden. Samtidigt kommer jag givetvis alltid stå upp för alla barns, och funktionsnedsatta människors, fri- och rättigheter.

Photo Credit: “©European Union 2019 – EP/photographer”65943349_2533414976671453_8648798673569841152_n