Valet den 11 september är också ett EU-val

Skriver idag i Borås Tidning om varför valet nästa vecka är viktigt ur ett EU-perspektiv. Det pratas sällan om det, men faktum är att valet den 11 september är nästan lika mycket ett EU-val som självaste europaparlamentsvalet. Denna gång är valet extra viktigt eftersom Sverige redan den 1 januari 2023 tar över som ordförandeland i EU:s ministerråd med unika möjligheter att påverka EU:s agenda.

Därför är det också extra viktigt vilken regering som bildas i Sverige nu i höst. Min erfarenhet är att vi behöver en helt annan regering som företräder Sverige i EU-kretsen. Den svenska regeringen har varit alldeles för passiv i EU-politiken, och alltför många gånger misslyckats med att försvara svenska intressen i Europa.
Jag hoppas att min ledare klargör valets relevans för EU-politiken.

Läs den gärna här: https://www.bt.se/ledare/valet-den-11-september-ar-ocksa-ett-eu-val-12557729/