Historiskt besked!

Sverige blir äntligen medlemmar i NATO, efter Turkiets godkännande ikväll. Beskedet innebär att Sverige går in i en tryggare tid och att NATO går in i en starkare tid. Detta stärker vår nationella säkerhet i en alltmer instabil värld. Hoten ökar och vi behöver därför ett starkt försvarssamarbete. NATO-medlemskapet ger oss den plattform vi behöver för samarbete och för gemensam säkerhet. Ensam står inte stark.