Politico: Uppmärksammar mitt initiativ om en reform för att stärka skyddet av barns rättigheter

Väldigt kul att Politico idag uppmärksammar mitt initiativ om en reform för att stärka skyddet av barns rättigheter.

Jag är för närvarande ordförande för parlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter. Den tvärpolitiska gruppen består av europaparlamentariker som representerar olika politiska grupper, olika länder och olika utskott – som gått samman för att vi brinner för barns rättigheter. Vi kompletterar varandra och hjälps åt att granska hur EU:s politik och lagstiftning påverkar barn inom EU och resten av världen. Det är ett bra och viktigt forum – vi gör skillnad för barnen.

Men parlamentets tvärpolitiska grupper finns bara under en mandatperiod, och dess mandat är alltså slut nästa år. Jag tycker det behövs ett permanent organ i parlamentet som är dedikerat barns rättigheter. Allt vi gör i parlamentet har direkt eller indirekt inverkan på barn och unga, förr eller senare. Men tyvärr glömmer många politiker bort barnens perspektiv, kanske för att barn inte får rösta, om man ska vara ärlig. Därför behövs starka kontrollmekanismer och ett starkt samarbete mellan oss som prioriterar barnens bästa i politiken.

Jag skickade nyligen ett brev till parlamentets talman Roberta Metsola där jag ber henne överväga en institutionell reform till 2024, med stöd av över 100 kollegor i ryggen. Det är jättebra att media uppmärksammar mitt brev, men arbetet är långt ifrån över. Jag kommer att fortsätta driva på för att denna permanenta struktur ska bli verklighet och för att den ska få tillräckliga resurser för att göra skillnad. Mycket arbete kvarstår för att barns rättigheter ska prioriteras på alla nivåer i EU!

Här kan ni läsa brevet, och se vilka kollegor som stöttar mitt initiativ: https://davidlega.eu/…/letter-to-metsola-create-a…/