DEBATT: Inför kontaktförbud för sexbrottslingar

I veckan publiceras en artikel av mig och Miriam Lilja (distriktsstyrelseledamot KD Västra Götaland) i en rad tidningar i Västra Götaland. Jag och Miriam skriver om ett förslag som rör de som fallit offer för sexuella övergrepp. Vi föreslår att livstids kontaktförbud alltid ska utdömas i samband med andra påföljder vid grova sexualbrott.

Det är rentav märkligt att det inte ser ut så idag. Men det är inte särskilt förvånande tyvärr. Alltför länge har brottsofferperspektivet glömts bort i debatten om brott och straff. Kristdemokraterna är alltid en röst för brottsoffren. Detta förslag, menar jag och Miriam, är helt nödvändigt om samhället ska välja brottsoffrens sida i den brokiga debatten om kriminalitet.

Det är orimligt att den som utsatts för dessa fruktansvärda brott ska behöva träffa sin mardröm efter dennes avtjänade straff. Även om den som dömts för sexualbrott ska kunna leva ett gott liv efter att ha avtjänat sitt straff, innebär inte detta att vederbörande ska få återigen inge oro och ångest hos den som tidigare utsatts för övergreppen. Här måste samhället välja att stå på brottsoffrets sida.

Artikeln går att lösa bland annat här hos Härryda-Posten: https://www.harrydaposten.se/asikt-och-debatt/debatt/infor-kontaktforbud-for-sexbrottslingar.92890d5b-784b-4954-a77a-6765c550722c?fbclid=IwAR2bOLjebKp3IortN2tw3m3H6Jq-mgwB1jZEkbpsBSTP9J0XVifg6EZmSL0