RÄDSLA OCH INTOLERANS FÅR INTE SEGRA ÖVER FÖRNUFTET

Extremismen är en avart som ska bekämpas. Men att tacka nej till goda gärningar utförda av solidaritet av människor som motiveras av personlig tro vore dumt. Istället måste vi ta tillvara på alla goda krafter för att bygga gemenskap och tillit i ett samhälle som riskerar att dras isär av polarisering och misstänksamhet. Läs Elisabet …