PÅ ERDOGAN BITER INTE ARGA ORD – ANVÄND MAGNITSKIJLAGEN

Idag har Europaparlamentet röstat för en brådskande resolution om människorättssituationen i Turkiet.

Tyvärr är Turkiet under Erdoğan på väg i helt fel riktning – såväl utrikespolitiskt som på hemmaplan.

Jag företrädde min partigrupp, EPP-gruppen, i förhandlingarna om resolutionen. För mig var det viktigt att resolutionen skulle bli mer än bara ett fördömande. På auktoritära ledare som Erdogan biter varken FN:s eller EU:s tuffa språkbruk – det krävs mer än så.

EU måste bli bättre på att använda de utrikespolitiska verktyg som finns tillgängliga, och sedan slutet av förra året finns ett nytt sådant verktyg till förfogande. Den så kallade ’Magnitskijregimen’ är en sanktionsmekanism som ska användas mot personer eller företag som allvarligt kränker de mänskliga fri- och rättigheterna. Sanktionerna kan bestå av frysta tillgångar eller reseförbud, och svider följaktligen mer än politiska uttalanden.

Det är därför bra att vi, EPP-gruppen, lyckades inkludera Magnitskijregimen i dagens resolution. Nu hoppas jag att EU:s regeringar vågar följa Europaparlamentets uppmaning och:

❗ Införa sanktioner mot dem som är ansvariga för allvarliga människorättskränkningar i Turkiet.

❗ Avsluta medlemskapsförhandlingarna och upphäva Turkiets status som kandidatland till EU.

(Nedan finns den exakta formuleringen som vann gehör i dagens omröstning.)