PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING: AVSLUTA EU:s MEDLEMSKAPSFÖRHANDLINGAR MED TURKIET

Gränsen är sedan länge nådd. Turkiet under Erdoğan har tagit för många steg i fel riktning.

Turkiet uppfyller inte kraven för EU-medlemskap. På hemmaplan nedmonteras rättsstaten och de turkiska medborgarnas fri- och rättigheter kränks systematiskt. Utrikespolitiskt agerar Erdoğan såväl oberäkneligt som aggressivt, inklusive mot EU:s medlemsstater.

♀️ För ett par veckor sen kom nyheten att Turkiet har dragit sig ur Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor. Konservativa krafter i Turkiet har hävdat att konventionen utgör ett hot mot familjen och främjar en ”hbtq-livsstil”. Konventionens verkliga syfte är att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, vilket är ett välkänt problem i Turkiet.

⛪ Igår dömdes den syrisk-ortodoxe munken Aho Bilecen till två års fängelse för att ha bjudit hungriga kurder på vatten och bröd i sin kyrka. Munken själv säger att som kristen är det hans plikt att hjälpa alla behövande. Men rättegången är tyvärr bara en av många i förföljelsen av kristna i Turkiet.

🇪🇺 När EU:s ledare besökte Ankara häromdagen för att diskutera bland annat mänskliga fri- och rättigheter och kvinnors situation i Turkiet blev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen förpassad att sitta på en soffa i bakgrunden, medan president Erdoğan och Europeiska rådets ordförande Charles Michel tog plats framför kamerorna. Sådan behandling kan EU:s högsta ledare inte tolerera. Läs min kommentar om detta på Europaportalen: https://www.europaportalen.se/…/eu-trevare-efter-battre…

För mig råder ingen tvekan, EU kan inte fortsätta hunsa med Turkiet. Ett medlemskap är inte aktuellt, och inte heller andra förmånliga avtal. Det är inte rimligt att den ena parten bara ger och ger medan den andra parten blir mer och mer aggressiv.

Nu är det dags att sätta punkt.

#WeStandWithFatherAho #TurkeyReleaseFatherAho #FreeFatherAho