S klimatpolitik bereder vägen för mindre ambitiösa aktörer inom industrin (slutreplik)

1f59f64d-47c1-4537-a59d-4a48573b3ce9

Om europeisk industri slås ut, kommer marknaden tas över av aktörer som har långt lägre klimatmål än Europa. Därför måste också klimatpolitiken värna europeisk konkurrenskraft. Att Jytte Guteland (S) vill stryka den föreslagna utvärderingen av olika klimatmåls effekter för ekonomin är därför i grunden destruktivt – inte bara för tillväxten – utan också för klimatet.

Skriver slutreplik tillsammans Sara Skyttedal på Aftonbladet Debatt.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/kJ5zbk/guteland-svart-att-ta-din-politik-pa-allvar