EU måste tina upp sitt intresse för Arktis

lega arktisIngenstans är klimatförändringarna så påtagliga som i Arktis. Ingenstans får de heller såpass stora, säkerhetspolitiska konsekvenser som i Arktis.

När packisen nu smälter krävs politiska krafttag – inte minst från EU:s sida. Därför är det oacceptabelt att Arktis inte ens nämns i kommissionens arbetsprogram för 2020. EU behöver en ny Arktis-strategi, för att kunna utgöra en trovärdig motvikt till framförallt Kinas och Rysslands expansiva Arktis-politik.

Läs gärna mina tankar om Arktis här: https://www.bt.se/…/lega-eu-maste-tina-upp-sitt-intresse-f…/