NYTT UPPDRAG: ANSVARIG FÖR EU-STRATEGIN OM BARNS TILLGÅNG TILL UTBILDNING GLOBALT

Barns rättigheter är en av de frågor som ligger mig absolut närmast hjärtat. Jag har nu lett arbetet i parlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter i drygt två år och nyligen har jag fått ett nytt uppdrag på samma tema. Jag har fått den stora förmånen att bli utsedd till parlamentets rapportör (huvudförhandlare) för framtagandet …

VÄNSTERPARTIET SKYDDAR FÖRÖVARENS INTEGRITET FRAMFÖR BARNEN

Igår röstade Europaparlamentet äntligen om att göra det möjligt för företag som Facebook att upptäcka och ta bort innehåll gällande sexuella övergrepp mot barn på nätet. Genom Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, där jag är ordförande, har jag under lång tid arbetat för att stärka skyddet av barn på nätet. Övergrepp mot barn i …

STOR FRAMGÅNG FÖR ATT SKYDDA BARN PÅ NÄTET

Igår kom äntligen Europaparlamentet tillsammans med EU-kommissionen och rådet överens om en tillfällig lagstiftning som tillåter företag såsom Facebook att upptäcka och ta bort innehåll gällande sexuella övergrepp mot barn på nätet. I Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, där jag är ordförande, har jag under lång tid arbetat för att stärka skyddet för barn …

ETT VEDERVÄRDIGT INGREPP

Idag infaller internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Varje år riskerar över tre miljoner flickor att utsättas för könsstympning. Över 200 miljoner flickor och kvinnor runtom i världen har redan utsatts. Ingreppet utförs ofta med smutsiga verktyg, utan bedövning. Det grundar sig i traditioner som vill begränsa kvinnors sexualitet. Komplikationerna är många, såsom infektioner, sjukdomar och …

UPP TILL BEVIS FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I KAMPEN MOT ‘GROOMING’

Under pandemin har antalet sexuella övergrepp mot barn på nätet, så kallad ’grooming’, ökat kraftigt. Utvecklingen är djupt oroväckande. Idag finns ett väletablerat samarbete mellan de stora tech-företagen och polisen, som gör att många fall av grooming kan förebyggas, upptäckas och lagföras. Inom kort kommer Europaparlamentet behandla ett lagförslag om integritet på internet. Märkligt nog …

RIKTA LJUSET PÅ BARNSEXFÖRBRYTARNAS KRYPHÅL

Idag har jag deltagit i EU-kommissionens årliga högnivåkonferens om barns rättigheter. På konferensen medverkade även flera ministrar och EU-kommissionär Ylva Johansson. Ett av de stora samtalsämnena är den nya EU-strategin för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Som ordförande i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, är jag glad att kommissionen hörsammat våra envisa påtryckningar …

INGET BARN SKA TVINGAS BÄRA VAPEN

För 20 år sedan antogs barnkonventionens tilläggsprotokoll (OPAC) med syfte att skydda barn från att delta i väpnade konflikter. Antagandet har bidragit till att fler än 145.000 barn befriats från militärtjänstgöring och till att förhindra rekrytering av miljontals barn. Idag på årsdagen uppmanar jag tillsammans med Smail Chergui, Afrikanska Unionens kommissionär för fred och säkerhet, …

Gör barnens röster hörda

Filmen är från när jag besökte skolor i Myanmar tillsammans med Unicef 2017. Idag är arbetet i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter ett av mina viktigaste uppdrag. Som ordförande för gruppen leder jag arbetet tillsammans med representanter för andra partier. Över partigränserna är vår målsättning att göra EU till en bättre och säkrare plats …