HEDERSFÖRTRYCKET FÅR INTE SOPAS UNDER MATTAN

Som jag tidigare berättat om har jag blivit utsedd att företräda min partigrupp EPP Group i förhandlingar om barn som hålls i fångenskap (det finns länk till det inlägget nedan). Europaparlamentet ska ta fram ny politik om hur EU ska bidra till att minska antalet barn i fångenskap världen över.

Det handlar både om barn som sitter i bokstavliga fängelser, men också barn som hålls fångade på andra platser och på andra sätt. Exempelvis nämns barn som rekryterats som barnsoldater och barn som satts på institutioner till följd av en funktionsnedsättning, men också barn som hålls hemma på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

Men vad mina kollegor inte uppmärksammar är alla de barn som hålls i fångenskap på grund av hederskultur. Att leva med hedersförtryck är att leva i fångenskap. Hedersrelaterat förtryck handlar om kontroll, begränsningar, våld eller tvång. Det är en kränkning av barn och ungas – framför allt flickors – rättigheter som skapar trauman och såväl psykiska som fysiska men för livet.

Hedersförtrycket måste bekämpas. Det krävs stora och mångfacetterade insatser för att pressa hederskulturen ut ur vårt samhälle. Det minsta vi kan göra är att belysa problemen och våga prata om dem. Därför är det för mig självklart att hedersrelaterat förtryck ska inkluderas när Europaparlamentet antar sitt betänkande om barn som berövas sin frihet. Hederskultur innebär motsats till frihet!

Läs inlägget där jag berättar om mitt uppdrag här:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=627187085892806&id=100058045600608

Se mitt tal här: https://fb.watch/m3iiz7L0Ou/