Skapa ett EU-parlamentariskt organ som uteslutande ägnar sig åt barns rättigheter

Skriver i Brussels Morning tillsammans med mina tre medordföranden i parlamentets tvärpolitiska grupp för barn. Tillsammans driver vi på för att stärka skyddet av barns rättigheter.

Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter består av europaparlamentariker som representerar olika politiska grupper, olika länder och olika utskott – som gått samman för att vi brinner för barns rättigheter. Vi kompletterar varandra och hjälps åt att granska hur EU:s politik och lagstiftning påverkar barn inom EU och i resten av världen. Det är ett bra och viktigt forum – vi gör skillnad för barnen.

Men parlamentets tvärpolitiska grupper finns bara under en mandatperiod, och dess mandat är alltså slut nästa år. Det behövs ett permanent organ i parlamentet som är dedikerat barns rättigheter. Allt vi gör i parlamentet har direkt eller indirekt inverkan på barn och unga, förr eller senare. Men tyvärr glömmer många politiker bort barnens perspektiv, kanske för att barn inte får rösta, om man ska vara ärlig. Därför behövs starka kontrollmekanismer och ett starkt samarbete mellan oss som prioriterar barnens bästa i politiken.

Därför driver vi på för en institutionell reform till 2024: att parlamentet ska ha en permanent struktur för barn (i den engelska artikeln kallas detta ”special body”). Detta förslag har fått stöd av över 100 kollegor i parlamentet, men arbetet är långt ifrån över. Jag kommer att fortsätta driva på för att denna permanenta struktur ska bli verklighet och för att den ska få tillräckliga resurser för att göra skillnad. Mycket arbete kvarstår för att barns rättigheter ska prioriteras på alla nivåer i EU!

Läs vår artikel (engelska) här: https://brusselsmorning.com/create-a-european…/34071/

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”epp intheeuropeanpartimt group anp 旺 BrusselsMorning Create a European Parliamentary body exclusively dedicated to children's rights”