LEDARE: En särskild mekanism för att säkerställa barns rättigheter

Kan vara en bild av 2 personer och text där det står ”K 1 epp o David Lega: En särskild mekanism för att säkerställa barns rättigheter”

Skriver idag i Borås Tidning om mitt initiativ för att stärka skyddet av barns rättigheter. Trots att barn påverkas av varje lagstiftning och all politik som vi antar på europeisk nivå, finns det inte ett enda officiellt organ i Europaparlamentet som helt och hållet fokuserar på barns rättigheter. Det vill jag ändra på.

Tyvärr glömmer många politiker bort barnens perspektiv, kanske för att barn inte får rösta, om man ska vara ärlig. Därför behövs starka kontrollmekanismer och ett starkt samarbete mellan oss som prioriterar barnens bästa i politiken.

Läs om mitt förslag här: https://www.bt.se/…/en-sarskild-mekanism-for-att…/