UPP TILL BEVIS FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I KAMPEN MOT ‘GROOMING’

Under pandemin har antalet sexuella övergrepp mot barn på nätet, så kallad ’grooming’, ökat kraftigt. Utvecklingen är djupt oroväckande. Idag finns ett väletablerat samarbete mellan de stora tech-företagen och polisen, som gör att många fall av grooming kan förebyggas, upptäckas och lagföras. Inom kort kommer Europaparlamentet behandla ett lagförslag om integritet på internet. Märkligt nog …

RIKTA LJUSET PÅ BARNSEXFÖRBRYTARNAS KRYPHÅL

Idag har jag deltagit i EU-kommissionens årliga högnivåkonferens om barns rättigheter. På konferensen medverkade även flera ministrar och EU-kommissionär Ylva Johansson. Ett av de stora samtalsämnena är den nya EU-strategin för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Som ordförande i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, är jag glad att kommissionen hörsammat våra envisa påtryckningar …

INGET BARN SKA TVINGAS BÄRA VAPEN

För 20 år sedan antogs barnkonventionens tilläggsprotokoll (OPAC) med syfte att skydda barn från att delta i väpnade konflikter. Antagandet har bidragit till att fler än 145.000 barn befriats från militärtjänstgöring och till att förhindra rekrytering av miljontals barn. Idag på årsdagen uppmanar jag tillsammans med Smail Chergui, Afrikanska Unionens kommissionär för fred och säkerhet, …

Gör barnens röster hörda

Filmen är från när jag besökte skolor i Myanmar tillsammans med Unicef 2017. Idag är arbetet i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter ett av mina viktigaste uppdrag. Som ordförande för gruppen leder jag arbetet tillsammans med representanter för andra partier. Över partigränserna är vår målsättning att göra EU till en bättre och säkrare plats …

VIKTIGT ATT INKORPORERA BARNKONVENTIONEN I SVENSK LAG

Att arbeta för att unga växer upp till trygga vuxna är det bästa, kanske enda, sättet att skydda oss mot den mörka framtid vänster- och högerextrema allt för gärna målar upp. Idag skriver jag i Dagens Samhälle om behovet att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning. Min partikollega och tidigare barnminister Maria Larsson lade ner ett …

EU OCH USA MÅSTE TA ANSVAR FÖR BARN PÅ FLYKT

Igår eftermiddag kom jag till Strasbourg för att bland annat välja ny ordförande för EU-kommissionen. Igår kväll hann vi också med ett första möte om de resolutioner som Europaparlamentet ska fatta beslut om på torsdag. Den här typen av resolutioner behandlar andra länders eventuella kränkningar av de mänskliga fri- och rättigheterna. Denna vecka diskuterar vi …