NYTT UPPDRAG: FÖRHANDLINGAR OM FÄNGSLADE BARN


Miljontals barn runt om i världen berövas sin frihet varje år och sätts bakom lås och bom. Barn ska aldrig sitta bakom galler. Varje barn bakom galler är ett för mycket!

Jag skriver nu inte om unga gängkriminella i Sverige, utan det handlar om små barn som fängslas på orimliga grunder i exempelvis Afrika och Asien. Över 100 länder fängslar barn som är under 14 år, och brotten kan vara exempelvis olydnad, skolk, att rymma hemifrån eller bara beteenden som bryter mot traditioner. Livstids fängelse utan möjlighet till frigivning och dödsstraff för barn är fortfarande lagligt i många länder. Det är en hårresande tanke.

Barn fängslas i allt tidigare åldrar och hålls frihetsberövade i allt längre perioder. Fängslande har alltid negativa effekter på barns välbefinnande. Internering och frihetsberövande förvärrar inte bara befintliga hälsotillstånd hos barn, utan kan också orsaka att nya dyker upp, såsom ångest, depression och självmordstankar. Enligt FN:s studier kan psykiatriska störningar hos barn i fängelse tiodubblas under frihetsberövandet, och det finns ett samband mellan frihetsberövande och tidig död bland barn när de släpps.

Jag kan nu berätta att jag fått förtroendet att ta fram Europaparlamentets politik om hur EU ska bidra till att minska antalet barn som hålls fängslade världen över. Jag kommer att representera min partigrupp EPP Group i förhandlingar med de andra politiska grupperna. Jag kommer att återkomma till detta och berätta mer ingående om hur just mina förslag ser ut snart!