DEBATT: Varför vill de rödgröna inte villkora biståndet till palestinska myndigheten?

EU är den största biståndsgivaren till den palestinska myndigheten. EU:s skattebetalare bistår årligen med miljarder. Men den palestinska myndigheten förtrycker sitt folk och förkastar de värderingar som EU vilar på. Så kan det inte fortsätta. Därför måste EU:s bistånd till den palestinska myndigheten villkoras: stoppa miljonrullningen tills förbättring sker!

Vi ska självklart fortsätta hjälpa det palestinska folket, men EU kan inte fortsätta skicka pengar till ledare som bedriver antisemitisk undervisning, accepterar homofobi i samhället och inte ens håller val för att folket ska kunna välja sitt styre. Det måste finnas gränser för vilka som får del av EU:s bistånd, av våra skattepengar. Jag beklagar verkligen att de rödgröna har en mer nonchalant inställning till bistånd, och i förlängningen även till demokratibyggande och mänskliga rättigheter.

Läs min artikel här: https://www.altinget.se/artikel/lega-varfor-vill-de-rodgrona-inte-villkora-bistaandet-till-palestinska-myndigheten?fbclid=IwAR2KYJdD9ulaUq-5rgYT7N2dpn4b2_MNeRnek46rWEzIrUnWL4Q2Mj4xio8