EU fortsätter att finansiera antisemitism och hat

Det här är inte klokt. EU är sen länge världens största givare av bistånd till den palestinska myndigheten. Målet är att förbättra de ekonomiska, sociala och humanitära förhållandena för hela det palestinska folket. Biståndet används bland annat till utbildning. Men tyvärr uppdagas gång på gång exempel på antisemitism i de palestinska skolböckerna och andra läromedel. …

ASAP: Nytt stöd till Ukraina – V och MP röster emot

Igår godkände Europaparlamentet, med bred enighet, nytt stöd till Ukraina. EU anslår 500 miljoner euro till ammunitionstillverkning för att säkerställa europeisk ammunitionsförsörjning och främja europeisk försvarsindustri. Det gör vi framför allt för att kunna hjälpa Ukraina och för att kunna bistå Ukraina med ammunition. Det är bedrövligt och helt oförståeligt att Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte …

DEBATT: Varför vill de rödgröna inte villkora biståndet till palestinska myndigheten?

EU är den största biståndsgivaren till den palestinska myndigheten. EU:s skattebetalare bistår årligen med miljarder. Men den palestinska myndigheten förtrycker sitt folk och förkastar de värderingar som EU vilar på. Så kan det inte fortsätta. Därför måste EU:s bistånd till den palestinska myndigheten villkoras: stoppa miljonrullningen tills förbättring sker! Vi ska självklart fortsätta hjälpa det …

VIKTIGT ATT MOTTAGARNA AV BISTÅND VET VEM SOM GIVIT HJÄLPEN

EU är världens största givare av både humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd. Men tyvärr misslyckas vi med kommunikationen. De som får hjälpen är alltför ofta omedvetna om att det är just EU som står bakom hjälpen de får. Biståndets främsta syfte är självklart att hjälpa människor i nöd, men denna aspekt – att mottagarna också vet …