VIKTIGT ATT MOTTAGARNA AV BISTÅND VET VEM SOM GIVIT HJÄLPEN

EU är världens största givare av både humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd. Men tyvärr misslyckas vi med kommunikationen. De som får hjälpen är alltför ofta omedvetna om att det är just EU som står bakom hjälpen de får. Biståndets främsta syfte är självklart att hjälpa människor i nöd, men denna aspekt – att mottagarna också vet vem det är som bistår med hjälpen – ska inte underskattas. Mäktiga auktoritära aktörer, Ryssland, Kina och Iran för att nämna några, ökar ständigt sina desinformations- och hybridkrigsattacker. Lögner sprids och attackerna syftar till att skapa förvirring och oro, inte minst rörande EU och EU:s intentioner.

Läs gärna min artikel i Tidningen Dagen som handlar om varför det är så viktigt att EU är en synlig biståndsgivare. ⤵️

https://www.dagen.se/debatt/2023/03/22/viktigt-att-mottagarna-av-bistand-vet-vem-som-givit-hjalpen/?fbclid=IwAR2LF_LH_kUR39wA388u3b5OlgHQKQDB8eroMeZMTbWMlxQygczacX18ML4