EU fortsätter att finansiera antisemitism och hat

Det här är inte klokt. EU är sen länge världens största givare av bistånd till den palestinska myndigheten. Målet är att förbättra de ekonomiska, sociala och humanitära förhållandena för hela det palestinska folket. Biståndet används bland annat till utbildning. Men tyvärr uppdagas gång på gång exempel på antisemitism i de palestinska skolböckerna och andra läromedel.

Dessa böcker innehåller hat mot Israel och judar. Fruktansvärd antisemitism. Lärare och läroböcker uppmuntrar eleverna till våld och jihad. Det har de gjort länge. Länge har EU sponsrat hatet mot judarna. Samtidigt vill EU framstå som en trovärdig fredsmäklare mellan Israel och den palestinska sidan.

Trots att böckernas innehåll synliggjorts gång på gång så fortsätter utbetalningarna till det palestinska skolsystemet. Miljonerna rullar. Det är EU-medborgares skattepengar som missbrukas å det grövsta.

Jag jobbar aktivt med att belysa frågan i parlamentet, särskilt i mina egna utskott: utrikesutskottet och budgetkontrollutskottet. Jag har flera gånger fått med mig parlamentet på att sätta ner foten. Flera gånger har Europaparlamentet, på mitt initiativ, krävt att EU villkorar biståndet med nolltolerans för antisemitism och hat. I somras gjorde vi det igen: Europaparlamentet kräver att ”ekonomiskt stöd från EU till den palestinska myndigheten på utbildningsområdet bara ges med villkor att läroboksinnehållet anpassas till Unescos normer…att alla antisemitiska referenser stryks och att exempel som uppviglar till hat och våld tas bort, så som upprepade gånger begärts…därför begära att kommissionen noggrant kontrollerar huruvida den palestinska myndigheten omgående ändrar den fullständiga läroplanen”.

Trots att Europaparlamentet, som är en av två lagstiftare som beslutar om EU:s budget, krävt stopp flera gånger, har utbetalningarna inte stoppats. Jag har därför idag skickat en parlamentarisk fråga till EU-kommissionen, som gör utbetalningarna. Kommissionen är skyldig att svara på dessa frågor, men jag tvivlar tyvärr på att jag kommer få ett svar som lugnar mig. Jag kommer fortsätta detta arbete – jag kommer aldrig acceptera att EU direkt eller indirekt bidrar till hat och våld.

Här kan ni läsa frågan (på engelska): https://davidlega.eu/…/wq-making-unrwa-funds…/

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”K D EU fortsätter att finansiera antisemitism och hat. toth” Jag kräver (aterigen) en förklaring. Antonio”