Gör som USA: Öka EU:s handel med Taiwan

I förra veckan kom nyheten att USA och Taiwan slutit en ny handelsöverenskommelse som syftar till att stärka partnerskapet och öka utbytet dem emellan. Överenskommelsen speglar den allt närmare relationen mellan Washington och Taipei. Det är väldigt bra, och viktigt.

Det är nu viktigare än någonsin att den demokratiska världen sluter upp bakom Taiwan. Inte bara Ryssland, utan även diktaturer som Iran och Kina flyttar fram sina positioner och attackerar demokratier på skrämmande sätt världen över. Därför måste EU:s svar och vårt stöd vara kompakt.

Taiwan har länge och ständigt attackerats av Kina: frekventa kränkningar av Taiwans luftförsvarszon, cyberattacker, diplomatisk isolering och spioneri bland annat. Xi Jinping har gång på gång deklarerat att Taiwan måste återförenas med Kina och att han inte utesluter att använda våld i det syftet. Det är oerhört allvarligt och därför måste EU klargöra vårt fulla stöd för demokratiska Taiwan. EU måste stå upp för Taiwan.

EU har sedan länge förhandlat om ett investeringsavtal med Kina. Det avtalet ligger nu på is. Istället borde EU nu en gång för alla påbörja arbetet med ett frihandelsavtal med det demokratiska, frihetliga och vänligt sinnade Taiwan. Jag har drivit förslaget och det finns majoritet i Europaparlamentet för ökad handel och investeringar med Taiwan.

Ett frihandelsavtal med Taiwan vore inte bara en signal om vårt stöd till Taiwan. Det vore också bra för Europa. Taiwan är en viktig handelspartner för EU, inte minst gällande halvledare, och taiwanesisk industri är därtill tung vad gäller informations- och kommunikationsteknologi, tjänster med stor efterfrågan i digitaliseringseran i Europa.

Ett handelsavtal är alltså en win-win: bra för demokratin och säkerheten i regionen och bra för ekonomin både här och där. Kan USA fördjupa relationerna med Taiwan – så kan också EU!