LEDARE: Vi måste prata mer om EU:s budget

Vi måste prata mer om den gigantiska EU-budgeten. Dagens ledare handlar om problematiken att såväl betalare som mottagare saknar tillräcklig kunskap om EU:s budget.

Många skattebetalare vet inte riktigt vad EU:s budget används till. Det är ett problem, inte minst när man ska rösta. Demokratin vilar på kunskap, och kunskap krävs för att kunna utkräva ansvar.

Samtidigt vet många av de som mottar bistånd från EU inte att det är just EU som står bakom hjälpen de får. Det är bekymrande, mot bakgrund av den desinformation som sprids från auktoritära stater. Ryssland, Kina och Iran exempelvis, sprider lögner och attackerna syftar till att skapa förvirring och oro, inte minst rörande EU och EU:s intentioner.

Läs min ledare här: https://www.bt.se/ledare/vi-maste-prata-mer-om-eu-s-budget-17b2f4c2/?fbclid=IwAR1MZuFkMJ-D7HQDrgCgNfEQHucnIlAX8rOBfNUJCML4DFtbjLU8f9LJOkU