FRAMGÅNG: FÅTT IGENOM MINA FÖRSLAG OM KANDIDATLÄNDER

Igår kväll röstade parlamentets utskott för budgetkontrollfrågor till slut om årets bedrägerirapport. Jag har företrätt min partigrupp, EPP, i förhandlingarna om rapporten.

Det är en årsrapport om EU:s bedrägeribekämpning. Rapporten är dels en kartläggning och beskrivning av antalet oriktigheter och bedrägerier med EU:s budget. Men vi utfärdar även rekommendationer till EU:s olika organ om hur dessa bör bekämpas.

För mig har det varit viktigt att rapporten inkluderar rekommendationer om EU-medel som spenderas utanför EU:s gränser. Vi kan inte bara fokusera på bedrägerier och korruption inom EU, och bortse från de stora summor som går till EU:s kandidat- och partnerländer. Vi måste kräva krafttag mot korruption i alla länder som mottar EU-stöd. Om partnerländer och kandidatländer uppenbart visar att man inte vill eller förmår bekämpa korruption så borde EU-stödet till dem strypas. Det är oacceptabelt att EU-medel fortsätter att flöda till genomkorrupta mottagare!

Efter förhandlingar och votering kan jag nu meddela att mina förslag vunnit majoritet. Parlamentets årliga bedrägerirapport innehåller följande rekommendationer:

✔️ Frys budgetstöd till tredjeländer där myndigheterna uppenbart underlåter att vidta konkreta åtgärder mot utbredd korruption,

✔️ Säkerställ att nödvändigt budgetstöd når befolkningen via andra kanaler, om budgetstöd till statsapparaten har stoppats,

✔️ Ge kampen mot korruption högre prioritet i anslutningsförhandlingar med kandidatländer,

✔️ Fokusera på kapacitetsuppbyggnad, till exempel genom specialiserade korruptionsbekämpande organ, i anslutningsstöd till kandidatländer,

✔️ EU-kommissionen ska sända tydliga signaler till kandidatländerna om att bakslag mot rättsstatliga normer äventyrar en anslutning till EU.

Rapporten är nu godkänd på utskottsnivå och väntas godkännas av hela parlamentet i januari.

Läs mer om mitt arbete med rapporten i mina tidigare inlägg:

▪️ NYTT UPPDRAG: ANSVARIG FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING I EU: https://bit.ly/3UirUGy

▪️ HÅRDARE KRAV PÅ KORRUPTIONSBEKÄMPNING I KANDIDATLÄNDERNA: https://bit.ly/3VQvngD

PHOTO: EPP Group in the European Parliament – M. Lahousse