LEDER GRANSKNINGEN AV EU:S UTRIKESFONDER

Sedan 2019 är jag ordförande för den arbetsgrupp som ansvarar för externa finansiella instrument i Europaparlamentet. Det betyder att jag leder arbetet i Europaparlamentet med att granska hur EU-medel spenderas utanför EU:s gränser. Det handlar inte om några småpengar. Under förra mandatperioden avsatte EU närmare 340 miljarder (!) svenska kronor till denna portfölj. Det handlar om bistånd, utvecklingsprojekt med mera. Projekten bidrar till att hantera EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningar och försvara de demokratiska grundprinciper som EU vilar på.

Dessa instrument kan göra otroligt stor skillnad, de kan ha livsavgörande skillnad för de mest behövande. Men just därför är det så otroligt viktigt att pengarna hamnar rätt och där de gör mest nytta. För mig det mindre relevant hur stor siffran för biståndsbudgeten är, det är mer intressant hur stor del av budgeten som når det behövande och vilken effekt det får. EU:s fonder får inte fastna i byråkrati, eller än värre försvinna i korruption. EU:s fonder får absolut inte missbrukas såtillvida att de ges till organisationer som på ytan sysslar med behjärtansvärda ändamål, men som egentligen underblåser hat, extremism, våld eller terrorism.

Det här är inte exempel eller anklagelser tagna ur tomma intet. Tyvärr finns ett otal exempel då stora summor hamnat snett. Exempel på att våra skattepengar gått till organisationer som sprider hat, extremism, våld och terrorism. Därför måste Europaparlamentet bli än bättre på att granska hur EU-kommissionen spenderar EU:s fonder.

Två gånger per år har vi i Europaparlamentet möjlighet att korsförhöra EU-kommissionen gällande implementeringen av utrikesprojekten, och användningen av våra externa finansiella instrument. Nästa sådant förhör är i början av november. Därför har jag ägnat denna veckan åt att leda möten i min arbetsgrupp där vi förbereder oss inför det stora förhöret med kommissionen. Denna veckan sammanträder arbetsgruppen hela sex gånger för att lyfta på varenda sten, för att bli så förberedda vi bara kan inför förhöret i november. I morse hade vi exempelvis ett möte om EU:s stöd till Moldavien och Ukraina, och imorgon ska vi kolla på stöden till Peru och Kuba.

Granskningarna är som en berg och dalbana. Humöret går upp när vi finner svar på sådant som känts tveksamt. Men så ibland hugger det till av oro när nya frågetecken tillkommer. I vilket fall ser jag fram emot den stora utfrågningen av kommissionen. Jag kommer att hålla er uppdaterade!