EU MÅSTE SVARA PÅ IRANS SANKTIONER

Den iranska regimen fortsätter i samma våldsamma och aggressiva spår. Regimen fortsätter att slå ner protesterna i landet med brutala övergrepp. EU kritiserade nyligen våldet i Iran och utfärdade sanktioner mot de som är ansvariga för våld och kränkningar. Nu kom svaret: den iranska regimen svarade med sanktioner mot EU (?!). Sanktioner mot EU efter EU:s berättigade kritik. Den iranska regimen tar till våld och hot både mot sin egen befolkning och i utrikespolitiken. Den iranska befolkningen förtjänar ett annat styre. Den iranska befolkningen förtjänar stabilitet, demokrati och sina mänskliga rättigheter.

Irans senaste tilltag, sanktionerna mot EU, måste besvaras snabbt och effektivt av EU. Å min partigrupp, EPP:s, vägnar har jag föreslagit tre åtgärder.

Vi vill:

▪️ att EU:s höga representant, Josep Borrell, omgående och offentligt fördömer Irans agerande och säger att sanktionerna är orättfärdigade.

▪️ att EU inför nya sanktioner mot Iran, mot de som beslutat om de iranska sanktionerna.

▪️ att EU fryser förhandlingarna om det nya kärnteknikavtalet (JCPOA) fram tills dess att Iran lyft sina sanktioner. EU kan inte sitta vid förhandlingsbordet med Iran så länge detta aggressiva beteende mot EU pågår.

Jag företräder min partigrupp i parlamentets förhandlingar om Iranpolitik. Från EPP kommer vi att driva på för att ovan förslag ska bli verklighet, gärna så snabbt som möjligt. EU behöver bli en snabbare utrikespolitisk aktör och det gäller inte minst ifråga om Iran. Det iranska folket protesterar varje dag. Det iranska folket lider varje dag. Det finns ingen anledning att vänta eller avvakta nu!